Tapahtumat

Tästä löydät Posken ja yhteistyökumppaneiden järjestämiä tapahtumia.

null Kognitiivisen lyhytterapian koulutus täysi-ikäisten kanssa työskenteleville - ilmoittaudu viim. 31.3.

Kognitiivisen lyhytterapian koulutus täysi-ikäisten kanssa työskenteleville - ilmoittaudu viim. 31.3.

Alkaa: 31.03.2024 klo 00.30

Päättyy: 31.03.2024 klo 23.30

Kognitiivisen lyhytterapian koulutus on suunnattu ensisijaisesti Lapin hyvinvointialueella perustasolla mielenterveystyötä tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutus on maksuton ja kestää menetelmäohjauksineen noin vuoden.

Koulutus käynnistyy 25.4.2024 klo 9-10 koulutusstartilla, jossa käydään läpi koulutuksen pääsisältöjä. Koulutusstartin jälkeen koulutuksessa oleva aloittaa verkkopohjaisen teorian ja hoitomallien opiskelun.

Kognitiivisen lyhytterapian koulutuksen teoriaosuus opiskellaan itsenäisesti työn ohessa verkko-opintoina. Verkko-opinnoissa perehdytään ahdistuksen, masennuksen, riippuvuuksien, unettomuuden, sosiaalisten tilanteiden pelon ja paniikkihäiriön hoitomalleihin teoriasisältöineen ja harjoituksineen. Koulutuksessa läpikäytävien hoitomallien perusrakenne on 6-7 käyntiä, mutta valmiin rakenteen rytmityksessä eri käynneille voi joustaa asiakkaan tarpeen mukaisesti. Käytännössä toteutuneet hoidot ovat olleet 5-10 käynnin mittaisia. Osana verkko-opintoja koulutettava saa myös ohjatun omahoidon –koulutuksen. Verkko-opintoihin kuuluu myös perehdytys motivoivaan haastatteluun. Lisäksi verkko-opintoihin kuuluvat terapeuttisen työn ydintaidot- osio, akuutin kriisin kohtaamista käsittelevä osio ja kognitiivisen lyhytterapian hoitomallien toteuttamista ryhmämuotoisena käsittelevä osio. Verkko-opintoihin kuuluvat myös omaa työntekoa ja jaksamista kehittävät osiot: jatkuva kehittyminen terapeuttina sekä oma hyvinvointi ja jaksaminen. Verkkomuotoiseen opiskeluun on varattava koulutusvuoden aikana noin 80 tuntia. Suositeltavaa on suorittaa verkko-opintojen pääsisällöt heti koulutuksen alkuvaiheessa.

Kognitiivisen lyhytterapian koulutus sisältää myös 10x3h (yht. 30h) pienryhmässä etäyhteydellä toteutettavaa menetelmäohjausta, jossa teorian yhdistymistä käytäntöön tuetaan ja harjoitellaan yhdessä. Koulutusasiakkaiden kanssa työskentelyä tulee opiskelun aikana toteuttaa 70 h, sisältäen vähintään 7 toteutettua interventiota. Koulutusasiakkaiden kanssa työskentely tulee aloittaa heti koulutuksen alkuvaiheessa ja koulutusasiakkaista pidetään koulutuspäiväkirjaa.

Koulutus toteutetaan osana VASA2-hanketta yhteistyössä Lapin hyvinvointialueen ja Terapiat etulinjaan –hankkeen kanssa.

Koulutukseen ilmoittautuminen viimeistään 31.3. mennessä tästä linkistä: ilmoittaudu (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Voit ladata koulutusesitteen tästä linkistä: esite (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Lisätietoja: psykologi Elina Valkonen, elina.valkonen@lapha.fi, 040-509 1679