null Ikäystävällinen Lappi -hanke kokosi kaakkoisen ja itäisen palvelualueen ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjausyksiköt kehittämään yhteisiä toimintatapoja

Ikäystävällinen Lappi -hanke kokosi kaakkoisen ja itäisen palvelualueen ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjausyksiköt kehittämään yhteisiä toimintatapoja

Ikäystävällinen Lappi -hanke kokoaa syksyllä 2023 Lapin hyvinvointialueen palvelualueittaiset ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjausyksiköt yhteisen pöydän ääreen kehittämään alueiden yhtenäisiä käytäntöjä. Syksyn kaksi ensimmäistä kehittämispäivää järjestettiin 7.9.2023 kaakkoisella palvelualueella ja 13.9.2023 itäisellä palvelualueella. Pohjoisen ja lounaisen palvelualueen kehittämispäivät toteutetaan syys-lokakuun 2023 aikana. Kehittämispäivät tukevat osaltaan hankkeessa valmistuvia keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia ja asiakasohjaajan käsikirjaa.

Kaakkoisen palvelualueen asiakas- ja palveluohjausyksikkö kokoontui 7.9.2023 Hotelli Metsähirvaan tiloissa Rovaniemellä. Hankkeen järjestämä kehittämisosuus järjestettiin osana yksikön omaa kehittämispäivää. Alueen johtava sosiaalityöntekijä Noora Tuohino ja hankkeen erityisasiantuntija Saija Reijo alustivat kehittämisosuudessa järjestetyn työpajan teemoja lyhyissä puheenvuoroissaan. Työpajassa osallistujat pohtivat yhdessä mm. kaakkoisen palvelualueen ikääntyneiden keskitetyn palveluneuvonnan edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Tärkeinä asioina pidettiin keskitettyä työtä tukevia ratkaisuja mm. yhtenäistä asiakastietojärjestelmää sekä alueen palveluiden kokoamista ”yksiin kansiin”. Kehittämispäivässä pohdittiin myös laajemmin yksikön sisäisiä yhteistyön tekemisen tapoja ja toimivien tapojen vahvistamista. Päivä oli niin vetäjien kuin osallistujien mielestä onnistunut. Kasvokkain kohtaaminen kollegojen kanssa tuotti erityistä iloa.

Lapin hyvinvointialueen kaakkoisen palvelualueen ikääntyneiden palveluohjausyksikön väkeä istuu yhden ison pöydän ääressä ja katsovat kameraan
Kaakkoisen palvelualueen asiakas- ja palveluohjausyksikkö yhteisen pöydän ääressä 

Itäisen palvelualueen kehittämispäivä järjestettiin Kemijärvellä Tapionniemen kyläkartanolla 13.9.2023. Tapaaminen toteutettiin hybridisti; suurin osa osallistujista oli paikan päällä, muutama etäyhteyksien päässä. Kehittämispäivän toteutus mukaili kaakkoisen alueen kehittämispäivän toteutusta. Saija Reijo yhdessä Lapin hyvinvointialueen asiakas- ja palveluohjauksen päällikön Sari Maajuuren kanssa johdatti osallistujat yhteisten teemojen äärelle, josta jatkettiin varsinaiseen työpajaosuuteen. Työpajassa pohdittiin niin ikään itäisen palvelualueen keskitetyn palveluneuvonnan mahdollisuuksia ja toteutusta. Työntekijät ideoivat laajasti mm. sitä, miten ja mitä eri kanavia pitkin keskitetystä palveluneuvonnasta tiedotetaan ikääntyneille ja omaisille. Tärkeänä pidettiin viestinnän selkeyttä. Kehittämispäivä koettiin yhteistä tekemistä vahvistavaksi.  

Kaksi palveluohjaajaa istuu pöydän ääressä pohtimassa työpajassa annettuja kysymyksiä. Pöydällä on kaksi julistetta, johon palveluohjaajat ovat kirjoittaneet vastauksiaan ja ajatuksiaan
Työpajatyöskentelyä itäisen palvelualueen kehittämispäivässä

Ikäystävällinen Lappi -hanke kiittää kaakkoisen ja itäisen palvelualueen yksiköiden väkeä sujuvasta yhteistyöstä ja onnistuneista päivistä! 

 

Lisätietoja:
Saija Reijo
Erityisasiantuntija
saija.reijo@poske.fi
Avaa henkilökortti