null HOP -hankkeen Kysely asukkaiden osallisuudesta ja hyvinvoinnista

HOP -hankkeen Kysely asukkaiden osallisuudesta ja hyvinvoinnista

Asukkaiden hyvinvointiin, osallisuuteen ja arjessa pärjäämiseen liittyviä kokemuksia kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaan kunnissa. Kartoitus toteutetaan kyselytutkimuksena kevättalven aikana ja kyselytutkimukseen kutsutaan asukkaita Vaalassa, Iissä, Nivalassa ja Pudasjärvellä. Kyselykutsuja välittävät kuntien sosiaali- ja terveysalan toimijat. Kyselytutkimus toteutetaan osana HOP-hanketta.

Kyselytutkimuksen  teemoja ovat hyvinvointi ja arkielämä, osallisuus, hyvinvointia tukevat palvelut ja ruoka-avun käyttö. Kyselytutkimus tuottaa tärkeää tietoa asukkaiden arjessa selviytymisestä erityisesti mukana olevien kuntien käyttöön. Se tuottaa tietoa myös  laajemmin sovellettavaksi Pohjois-Pohjanmaan kuntiin.  

Kyselyyn osallistuvien mukaan ottamiseksi hanketoimijat ovat lähestyneet kuntien sosiaali- ja terveysalan avainhenkilöitä, ja kyselytutkimusaineistoa kerätään maalis- ja huhtikuun aikana. Kyselytutkimuksen tuloksia on tarkoitus julkaista loppukeväästä 2024 eri kanavissa.  

HOP-hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä -hanke on Diakonia-ammattikorkeakoulun koordinoima ja Oulun ammattikorkeakoulun, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sekä Vaalan kunnan osatoteuttama. HOP-hankkeessa vahvistetaan paikallista yhteistyötä ja edistetään heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä. HOP-hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Hankkeen toiminta-aika on 1.5.2023-31.10.2025 

Tutkimuskyselyä koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin vastaavat Tarja Tapio OAMK, tarja.tapio@oamk.fi  ja Ulla Sotaniemi POSKE,  ulla.sotaniemi@poske.fi

Linkki kyselyyn: LINKKI (Avautuu uuteen välilehteen)