null Hoito- ja palveluketjutyön mallintaminen työ- ja toimintakyvyn selvittelyissä

Hoito- ja palveluketjutyön mallintaminen työ- ja toimintakyvyn selvittelyissä

  • Työikäisten asiakkuuksissa yhtenä alueellisena kehittämistoimenpiteenä on työttömien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn selvittelyn ja arvioinnin hoito- ja palveluketjun mallintaminen sote-keskuksessa.

  • Kehittämistyön tavoitteena on kuvata hoito- ja palveluketju sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisessa sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävässä lakisääteisessä monialaisessa yhteistyössä esimerkiksi yhdenmukaisin työskentelyohjein.

  • Hoito- ja palveluketjun mallinnustyöskentelyä koordinoivan työryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 13.6.2022.

  • Kokouksessa sovittiin työskentelyn käynnistämisestä ja toteuttamistavasta sekä syksyn kokousaikatauluista sekä  käytännön ammattilaisten nimeämisestä hoito- ja palveluketjutyön tuen suunnittelun ja toteutuksen tueksi. 

  • Koordinaatiotyöryhmän seuraavat kokoukset ovat:  14.9.22 klo 10-11.30,  25.10.22 klo 10-11.30 ja 13.12.22 klo 8.15-9.45.

Lisätietoja

Eija Savelius-Koski
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija, Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa
040 184 0007
eija.savelius-koski@poske.fi
Avaa henkilökortti