null Hae mukaan Lapset puheeksi -kouluttajakoulutukseen

Hae mukaan Lapset puheeksi -kouluttajakoulutukseen

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja Lapin Tulevaisuuden Sote-keskus -hanke järjestävät syksyn 2023 aikana maksuttoman Lapset Puheeksi –kouluttajakoulutuksen.

Lapset puheeksi –neuvonpito on kaksiportainen menetelmä, jonka avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta ja suunnitellaan lapsen arkipäivän sujumiseen keinoja. Se soveltuu käytettäväksi palveluissa, joissa työskennellään lasten ja perheiden kanssa. Menetelmä sopii myös palveluihin, joissa kohdataan aikuisia, joilla on alaikäisiä lapsia. Lue lisää menetelmästä Toimiva lapsi & perhe -työn sivuilta (Mieli.fi) tai ekollegasta https://ekollega.fi/toimiva-lapsi-ja-perhe-menetelmat. (Siirryt toiselle sivulle)

Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti Lapin hyvinvointialueella toimiville ammattilaisille julkisissa sote- ja sivistyspalveluissa, joilla on mahdollisuus omassa työssään kouluttaa menetelmää. Kouluttajakoulutukseen osallistuminen edellyttää 18 tunnin mittaisen (3 päivää) Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksen suorittamista sekä yhteensä 5 tehtyä Lapset puheeksi –keskustelua. Kouluttajakoulutukseen osallistujan tulee järjestää koulutuksen aikana Lapset Puheeksi -menetelmäkoulutus. 

Lapset puheeksi -kouluttajakoulutus järjestetään syksyllä 2023:

  • 21.8 klo 9–15 (Teams)
  • 13.9 klo 9–15 (Teams)
  • 11.10 klo 9–15 (Teams)
  • 16.11 klo 9–15 (Teams)
  • 12.12 klo 9–15 (Teams)

Haku koulutukseen: 

Hae mukaan koulutukseen 23.6.2023 mennessä tästä linkistä. Koulutusryhmän maksimikoko on 20 hlöä. Mikäli hakijoita on enemmän, valintakriteereinä käytetään ilmoittautumisjärjestystä, alueellista tasapuolisuutta, mahdollisuuksia toimia kouluttajana sekä kouluttajakoulutukselle asetettujen kriteerien täyttymistä. Koulutusvalinta tehdään 30.6.2023 mennessä.

Lisätietoja kouluttajilta:

Sosiaalihuollon erityisasiantuntija, LP- menetelmäkouluttajien kouluttaja
Maija Hiltula, maija.hiltula@poske.fi

Kehittämispäällikkö, TLP-menetelmäkouluttajien kouluttaja
Jaana Jokinen, jaana.jokinen@poske.fi