null 125 suun terveydenhuollon ammattilaista osallistui hoitoon sitouttaminen ja hoidon jatkuvuuden varmistaminen -valmennukseen

125 suun terveydenhuollon ammattilaista osallistui hoitoon sitouttaminen ja hoidon jatkuvuuden varmistaminen -valmennukseen

"Avoimet kysymykset käyttöön. Ei enää paluuta vanhaan tapaan."
                                              "Enemmän keskustelua siitä, mihin potilas on valmis sitoutumaan."


Motivoiva haastattelu on potilaan ja ammattilaisen väliseen yhteistyöhön perustuva vuorovaikutusmenetelmä, jolla pyritään vahvistamaan asiakkaan omaa motivaatiota ja sitoutumista muutokseen. Potilaan sitouttaminen hoitosuunnitelmaan on tärkeää, jotta hoidon laatu ja vaikuttavuus voivat parantua.

"Pienin askelin eteenpäin, huomioon ottaen potilaan omat voimavarat" 

Lapin hyvinvointialueen suun terveydenhuollon henkilöstölle toteutettiin hoitoon sitouttaminen ja hoidon jatkuvuuden varmistaminen -valmennuskokonaisuus. Luennot ja työpajat toteutettiin syyskuun aikana. Q&A-osiot toteutuvat loka-marraskuiden aikana. Valmennukseen kuului kaksi luentoa motivoivasta haastattelusta. Luennoitsijana toimivat TtT, OMT-fysioterapeutti Tapio Ojala ja FT, TtM, suuhygienisti Mirkka Järvinen. Työpajat toteutettiin Teamsin välityksellä, hyödyntäen Miro- ja Teams-työkaluja. Jokainen valmennukseen osallistuja osallistui yhteen työpajaan, joita toteutettiin yhteensä kymmenen. Työpajoihin työnjako toteutettiin moniammatillisena yksiköiden henkilöstö sekoittaen. Työpajojen jälkeen järjestetään kolme Q&A-periaatteella toteutettua vertaistukipalaveria, johon voi osallistua valmennukseen osallistuvat, joille on jäänyt kysyttävää valmennuskokonaisuutta.

"Yhdessä tehdyn hoitosuunnitelman voisi tulostaa potilaalle mukaan kirjallisena. Näin potilas muistaisi mistä on sovittu ja mihin hän on sitoutunut."

Valmennuskokonaisuus koettiin tärkeäksi, hyväksi ja ajankohtaiseksi. Osallistujilta tuli toivetta, että motivoivaa haastattelua kerrattaisiin säännöllisesti. Kahteen luentoon osallistui yhteensä 232 työntekijää. Työpajoihin osallistui yhteensä 125 suun terveydenhuollon ammattilaista, eli koko henkilöstä valmennukseen osallistui noin 60 %. Ulkoistetuista palveluista valmennukseen osallistui Mehiläisen Länsi-Pohjan henkilöstön kaksi työntekijää ja Terveystalosta kolme työntekijää.
Työpajoissa nousi esille työntekijöiden sanoin, että ollaan oikeilla jäljillä, mutta vielä vuorovaikutusmenetelmän käyttö vaatii pientä hiomista.

"Lasten kohdalla vanhemmat ovat vastuussa omahoidon toteutumista. Tällöin on tärkeä saada heidät kuulolle motivoitumaan ja sitoutumaan hoitoon, edes puhelimitse"

Arjen työhön aiheesta muistuttamaan koettiin hyväksi perinteinen post it-lappu tietokoneen näytön viereen. Eräs valmennukseen osallistunut hammaslääkäri sanoi valtuuttavansa hammashoitajan muistuttamaan häntä asiasta, jos hän meinaa palata vanhojen tapojen äärelle.

Lisätietoja
Sanni Peteri
suun terveydenhuollon erityisasiantuntija
sanni.peteri@poske.fi