null RAI-tieto entistä lähemmäksi ikääntyneen hoidon tarpeen tunnistamista – RAI-koulutuskokonaisuus vastasi osaamisen tarpeisiin ja nosti esiin myös kehittämistarpeet

RAI-tieto entistä lähemmäksi ikääntyneen hoidon tarpeen tunnistamista – RAI-koulutuskokonaisuus vastasi osaamisen tarpeisiin ja nosti esiin myös kehittämistarpeet

RAI-arviointiväline eli resident assessment instrument on standardoitu havainnoinnin ja tiedonkeruun väline, jota käytetään ikääntyneiden säännöllisissä palveluissa, kuten kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa asumisessa. Väline on tarkoitettu yhdenmukaiseen ikäihmisen palveluntarpeen arvioimiseen ja sen tietoa on tarkoitus käyttää apuna nimenomaan hoidon tarpeen määrittelyssä, tavoitteiden asettamisessa sekä toimenpiteiden kuvaamisessa. Arvioinnin tulkinta ei ole kuitenkaan yksiselitteistä ja RAI-tiedon hyödyntämisen oppimiseksi tarvitaan jatkuvaa osaamisen vahvistamista ja koulutusta. Gerofuturen RAI-koulutuskokonaisuus pyrki vastaamaan nimenomaan RAI-tiedon hyödyntämisen osaamisen vahvistamiseen ja onnistui siinä erinomaisesti. Käytännönläheinen, konkreettinen ja osiin pilkottu kokonaisuus tarjosi loistavat eväät runsaalle määrälle koulutuksiin osallistuneita kotihoidon, ympärivuorokautisen hoidon sekä kuntoutumisen työntekijöitä.

Koulutuskokonaisuuden sisällöt olivat seuraavat

  • Kuntoutumisen toimijoiden RAI-arviointiosaaminen
  • RAI-mittareiden ja herätteiden tulkinta ja hyödyntäminen hoidon tarpeen kuvaamisessa
  • RAI-tiedon hyödyntäminen hoidon suunnittelussa
  • RAI-tiedon hyödyntäminen kuntoutumista edistävässä moniammatillisessa toiminnassa

Kuvassa on kerrottu koulutuksesta saaduista osaamisen vahvistamisen osa-alueista, kuten että hoitotyön prosessi selkiytyi, RAI:n tarkoitus selveni, RAI-tiedon tulkinta parani, RAI:n ja hoitosuunnitelman välinen yhteys avautui sekä moniammatillisuuden tärkeys työskentelyssä

 

Kuvassa on kerrottu jatkossa huomioitavista asioista ja kehittämisen tarpeista, kuten moniammatillisen tiimin vahvistamisen tarpeesta, yhteisten kirjaamiskäytänteiden vahvistamisesta samoin kuin hoitosuunnitelman struktuurin käyttöön viemisestä ja RAI-osaamisen vahvistamisen tuen tarpeesta

 

Kuntoutumista edistävä moniammatillisen tiimin toimintamalli käy prosessinomaisesti läpi sen, miten lähdetään toimimaan, kun asiakkaasta tunnistetaan moniammatillisen tiimin tarpeet ja mitkä ovat eri toimijoiden roolit eri vaiheissa

Kuva: Gerofuturen koulutusmateriaalista kotihoidon moniammatillisen tiimin toimintamallin prosessikaavio

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä tai RAI-asioista Lapin hyvinvointialueella

Ringa Härkönen
Ikäihmisten palveluiden suunnittelija
ringa.harkonen@lapha.fi
p. 040 596 4118
Avaa henkilökortti