null Kannustavia kokemuksia Rovaniemen sosiaalisen kuntoutuksen pilotin kokeilusta

Kannustavia kokemuksia Rovaniemen sosiaalisen kuntoutuksen pilotin kokeilusta

Rovaniemen aikuissosiaalityössä toteutettiin viime syksynä kolme kuukautta kestänyt sosiaalisen kuntoutuksen pilotti.  Palvelu oli suunnattu yli 30-vuotiaille aikuissosiaalityön asiakkaille. 

Uutta palvelussa oli se, että se yhdisti yksilötyön rinnalle omana toimintana toteutetun ryhmätoiminnan "Torstaiklubin”.  Ryhmätoiminnan tavoitteena oli tarjota osallistujilleen mahdollisuus vertaistukeen ja yhteiseen tekemiseen sekä jäsennystä arkeen.  Ryhmätoiminnan sisällöt suunniteltiin asiakkaiden kanssa ja ryhmä kokoontui kerran viikossa. Huolimatta toiminnan nopeasta käynnistämisaikataulusta toimintaan osallistuvien asiakkaiden kartoitus onnistui hyvin.  Ryhmätapaamiskerroilla muun muassa pelattiin pelejä ja keskusteltiin eri teemoista, käytiin keilaamassa, elokuvissa, teatterissa ja laavuretkellä sekä kuultiin terveydenhuollon palveluista.

Mainosjuliste. Torstaiklubi. Housut jalakaan, siitä se alakaa! Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä yli 30-vuotiaille. Kokoonnumme kerran viikossa torstaisin klo 13-15. Suunnittelemme tapaamisten sisällöt yhdessä. Ryhmä on suunnattu yli 30-vuotiaille rovaniemeläisille aikuissosiaalityön asiakkaille. Voit olla eläkkeelle, työtön tai sairaslomalla. Saat mahdollisuuden osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan ja pääset kokeilemaan uusia asioita yhdessä muiden kanssa. Kuva kahvikupista hirren päällä aurinkoisessa metsässä.

Sekä työntekijöiden että asiakkaiden kokemukset pilotista olivat positiivisia. Vaikka työntekijät tunnistivat toiminnassa useita kehittämisen kohteita, heidän mielestään toimintaa tuli jatkaa yhtenä oman toiminnan muotona. Pilotti vastasi palveluissa olleeseen palveluaukkoon. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaa oli ollut tähän saakka tarjolla pääasiassa nuorille alle 30-vuotiaille.  Omana toimintana toteutettuna myös toimijoiden ja palveluiden välinen tiedonkulku oli sujuvampaa kuin ostopalvelutoiminnassa.  Pilottiin osallistuneet asiakkaat kokivat hyötyneensä kokeilusta. Tyytyväisyys itseen ja omiin taitoihin kasvoi.  Toimintaa toteuttaneet työntekijät saivat asiakkailta hyvää palautetta.

Pilotti oli osa valtakunnallista THL:n koordinoimaa Sosiaalityön vaikuttavat toimintamallit -työpajasarjaa (linkki aukeaa uuteen välilehteen), jossa kehitetään sosiaalisen kuntoutuksen, etsivän sosiaalityön ja matalan kynnyksen sosiaalityön toimintamalleja.  Ajatuksena on tehdä tutkimusta yhdessä osallistujien kanssa ja näin tukea käytännön kehittämistä.  Lapin hyvinvointialueella pilotin mukaista toimintaa toteutettiin Rovaniemen kaupungin työikäisten sosiaalipalveluissa ja Tulevaisuuden sote-keskus -hanke tuki mallin kehittämistä, toteuttamista ja arviointia.

Lisätietoja

Helena Kangasniemi
Kuntoutuksen erityisasiantuntija
Puh. 040 809 3608
helena.kangasniemi@poske.fi
englaAvaa henkilökortti

Jonna Lindholm
Kehittäjäsosiaalityöntekijä
Puh. 040 623 5200