Välineitä kohtaamiseen

(Sivulla olevan linkit avautuvat uusiin välilehtiin)

Usein törmätään jo ensitapaamisessa kohtaamisen ja erilaisen kommunikaatiotavan pulmaan. Neurokirjon piirteisiin kuuluvat toisenlainen sosiaalinen vuorovaikutus, tapa keskittyä, käsitellä tietoa ja ymmärtää asioita. Tämä edellyttää vuorovaikutuskumppanilta taitoja ja keinoja kohdata neurokirjon henkilö.

Materiaali

Tästä osiosta löydät valmiita ja itse kehiteltyjä kohtaamisen välineitä hankkeen aikana. Jos löydät materiaalien joukosta työkalun / välineen, jonka haluat ottaa omaan käyttöösi, niin klikkaa sitä. Sivun yläosasta löytyy "lataa ↓ painike" – lataa työkalu/väline ja tallenna omalle koneellesi. Voit täyttää haluamaasi lomaketta sähköisesti tai vaihtoehtoisesti tulosta tyhjä lomake itsellesi ja täytä se käsin.

Nepsy-passi

Nepsy-passi on kehitelty kohtaamisen välineeksi vuosien saatossa. Pohjana on ollut alunperin Skotlannista rantautunut idea Kommunikaatiopassista, jonka avulla henkilö voi kertoa itsestään ja omasta tavastaan kommunikoida, jos se ei ole tavanomainen (lue lisää osoitteesta: www.aacscotland.org.uk).

Kehittelimme myöhemmin autismikuntoutuksessa Toiminnanohjaus-passin, jonka avulla voidaan antaa tukijoukoille vinkkejä, miten tuen tarvitsijaa voidaan parhaiten ohjata huomioiden tämän omat taidot ja rajoitteet. 

Autismisäätiö kehitteli HAASTE-passin (Autismiliitto ry), jossa pureudutaan haasteellisen käyttäytymisen taustalla oleviin seikkoihin perinpohjaisesti. Niinikään Autismisäätiön Esteetön lapsuus -hankkeessa kuvattiin erityinen Stressi-passi, jonka avulla monelta kuormittavalta tilanteelta voidaan välttyä.

Ilmeisen toimiva idea, koska pienestä purosta on lähtenyt kasvamaan iso virta. Kehitelty on myös Sisu-partiolaisten kanssa Sisu-passi, jotta erityisen tuen partiolaisten leirit onnistuisivat.

Taskukortit - kommunikaation ja kohtaamisen apuvälineet

Neurokirjon henkilön mukana kulkevat taskukortit voivat toimia apuvälineenä esimerkiksi yllättävissä tilanteissa tai harvemmin tapahtuvissa kohtaamistilanteissa. Taskukortit tukevat henkilön kerrontaa ja ohjaavat tarvittaessa myös kuulijaa toimimaan siten, että kohtaamistilanne on neurokirjon henkilölle sujuvampi ja ymmärrettävämpi. 

Taskukortit hyödyttävät henkilöitä, joilla on eriasteisia haasteita tai vaikeuksia ymmärtää ja tuottaa sanatonta viestintää. 

Tapaamisen arviointi

Lomakkeella voit antaa oman arviosi tapaamisen kulusta, mikä sujui hyvin ja mitä olisi voitu tehdä toisin. Voit myös esittää toiveitasi seuraavaa kertaa varten!