Recovery-toimintaorientaatio

Recovery-toimintaorientaatio eli toipumisorientaatio on ajattelun ja toiminnan viitekehys, jossa painottuvat positiivinen mielenterveys, osallisuus, voimavarat, toivo ja elämän merkityksellisyys.
Keskeisenä tavoitteena on painottaa kuntoutujien omia voimavaroja, osallisuutta omassa elinympäristössään, elämän merkitykselliseksi kokemista sekä toiveikkuuden ylläpitämistä. Toipuminen nähdään kuntoutujan omana kokemuksena siitä, että elämä voi olla mielekästä, merkityksellistä ja toiveikasta sairauden olemassaolosta huolimatta.

Ajattelumalliin liittyy havainto, että ihmistä ei voida motivoida ulkoapäin painostamalla. Motivaatio toipumisen suuntaan voi löytyä, kun se lähtee kuntoutujan omista tavoitteista ja mielenkiinnon kohteista. Kun huomaa itse pystyvänsä ja onnistuvansa, toiveikkuus omien voimavarojen ja mahdollisuuksien suhteen vahvistuu.

Menetelmäosaajat

Kaisa Kostamo-Pääkkö
Kehitysjohtaja / työelämäprofessori
Puh. 040 570 28 44
kaisa.kostamo-paakko@poske.fi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Lapin yliopisto
kieliosaaminen ruotsi englanti
Henkilökortti