Toimiva Lapsi ja perhe -menetelmät - ekollega

Toimiva Lapsi- ja perhe –menetelmät

Lapset puheeksi -keskustelu, Lapset puheeksi -neuvonpito, Lapset puheeksi -perheinterventio

Toimiva lapsi ja perhe -menetelmät ovat lapsikeskeisiä toimintamalleja perus- ja erityispalveluihin. Menetelmiä ovat Lapset puheeksi (LP) -keskustelu, Lapset puheeksi -neuvonpito (LPNP) ja Lapset puheeksi -perheinterventio. Menetelmien periaatteena on vuorovaikutus ja osapuolten asiantuntemuksen kunnioitus. Toimiva lapsi ja perhe -menetelmien tavoitteena on yhteinen ymmärrys sekä lapsen kehityksen ja arjen tukeminen.  

Lapset puheeksi (LP) -keskustelu

Lapset puheeksi -keskustelu on menetelmä, jonka avulla kartoitetaan lapsen arjen sujumista kaikissa kehitysympäristöissä: kotona, koulussa/varhaiskasvatuksessa ja vapaa-ajalla. Tavoitteena on rakentaa yhteistä ymmärrystä lapsen elämästä: tunnistaa vahvuudet (tavallisesti sujuvat asiat) ja haavoittuvuudet (asiat, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa haasteita, jos mitään ei tehdä). Keskustelun lopuksi tehdään toimintasuunnitelma vahvuuksien tukemiseksi ja haavoittuvuuksien ratkaisemiseksi.

Menetelmä sopii käytettäväksi kaikissa perus- ja erityistason palveluissa, joissa kohdataan lapsia, vanhempia ja perheitä. Lapset puheeksi -keskustelu (1–2 tapaamista) käydään vanhemman ja työntekijän välillä.

Lapset puheeksi (LPNP) -neuvonpito

Lapset puheeksi -neuvonpito kutsutaan koolle, mikäli Lapset puheeksi -keskustelussa tunnistetaan lisätuen tarpeita. Neuvonpitoon kutsutaan koolle lapsen tilanteen kannalta olennaiset ihmiset lähipiiristä ja tarvittaessa perus- ja erityispalveluista.

Neuvonpito on menetelmä, jossa sovitaan konkreettisia tekoja ja toimia lapsen arjen tukemiseksi. Oleellista on, että neuvonpitoon osallistuvat ihmiset sitoutuvat sovittuihin asioihin. Sovittavat asiat voivat liittyä mihin tahansa lapsen elämää tukevaan asiaan, joihin osallistujalla on mahdollisuus vaikuttaa.

Lapset puheeksi -perheinterventio

Lapset puheeksi -perheinterventio (Beardsleen perheinterventio) on menetelmä, jonka avulla autetaan perhettä yhdessä keskustelemaan vaikeista asioita. Perheinterventio koostuu 6–8 tapaamisesta, jossa tavataan vanhempia ja lapsia yhdessä ja erikseen.

Menetelmän tarkoituksena on tukea perheen lasten hyvinvointia ja perheen vuorovaikutusta. Työskentelyssä keskitytään lasten arjen tukemiseen yhdessä vanhempien kanssa. Keskeistä on kaikkien perheenjäsenten kuuleminen sekä tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen perheen sisällä.
Menetelmä on kehitetty tilanteisiin, jossa vanhemmalla on mielenterveysongelma. Se sopii käytettäväksi myös lastensuojelussa, päihdehuollossa sekä tilanteessa, jossa vanhemmalla on vakava somaattinen sairaus.

Kouluttajapätevyys LP ja LPNP -menetelmät

Maija Hiltula
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 668 63 54
maija.hiltula@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Marja-Liisa Jokelainen
Terveydenhoitaja
Puh. 0405191843
marja-liisa.jokelainen@oulunkaari.com
Oulunkaaren kuntayhtymä
kieliosaaminen englanti
Henkilökortti
Jaana Jokinen
Sosiaalityön kehittämispäällikkö (60% työaika)
Puh. 040 688 83 17
jaana.jokinen@poske.fi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Henkilökortti
Pilvi Kangasniemi
Puh. 0406812574
pilvi.kangasniemi@kolpene.fi
Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Anne Leppälä-Hast
Perhekeskussuunnittelija
Puh. 0504008686
anne.maria.leppala@gmail.com
Kemin kaupunki
Henkilökortti
Sirpa Limma
Kehittämiskoordinaattori Pohjoinen lastensuojelu -hanke 50% ja Sairaanhoitaja/tiimivastaava 50%
Puh. 0447036038
sirpa.limma@ouka.fi
Henkilökortti
Heidi Lumiaho
Perheneuvolan sosiaalityöntekijä
Puh. 040 135 8091
heidi.lumiaho@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde)
Henkilökortti
Birgitta Ojala
Puh. 050 329 0953
birgitta.ojala@pohde.fi
Pohde
kieliosaaminen suomi
Henkilökortti
Eija Viitala
Puh. 0406214196
eija.viitala@ouka.fi
kieliosaaminen suomi
Henkilökortti

Kouluttajapätevyys Lapset puheeksi –perheinterventio

Jaana Jokinen
Sosiaalityön kehittämispäällikkö (60% työaika)
Puh. 040 688 83 17
jaana.jokinen@poske.fi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Henkilökortti

Menetelmäosaajat

Maila Haltia
Kuntoutussuunnittelija, psykoterapeutti (et)
Puh. 0407071561
maila.haltia@lapha.fi
Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus
kieliosaaminen ruotsi englanti
Henkilökortti
Maija Hiltula
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 668 63 54
maija.hiltula@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Marja-Liisa Jokelainen
Terveydenhoitaja
Puh. 0405191843
marja-liisa.jokelainen@oulunkaari.com
Oulunkaaren kuntayhtymä
kieliosaaminen englanti
Henkilökortti
Jaana Jokinen
Sosiaalityön kehittämispäällikkö (60% työaika)
Puh. 040 688 83 17
jaana.jokinen@poske.fi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Henkilökortti
Mira Jussila
Perhe- ja paripsykoterapeutti
Puh. 0505554360
mira.jussila@gmail.com
Perhe- ja pariterapia Mira Jussila
Henkilökortti
Tuula Lampela
Perheneuvolan sosiaaliohjaaja
Puh. 0407777596
tuula.lampela@rovaniemi.fi
Rovaniemen kaupunki
Henkilökortti
Katariina Lapinsalo
Sosiaalityöntekijä
Puh. 0400533141
katariina.lapinsalo2@gmail.com
Rovaniemen kaupunki
Henkilökortti
Kristiina Lautamo
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Puh. 0400246735
kristiina.lautamo@kemijarvi.fi
Kemijärven kaupunki/Varhaiskasvatus
Henkilökortti
Jaana Leino
Perhe- ja paripsykoterapeutti, työnohjaaja, yrittäjä
Puh. 0409317212
jaana.leino@muutosmatkajl.fi
Muutosmatka - Jaana Leino
Henkilökortti
Anne Leppälä-Hast
Perhekeskussuunnittelija
Puh. 0504008686
anne.maria.leppala@gmail.com
Kemin kaupunki
Henkilökortti
Heidi Lumiaho
Perheneuvolan sosiaalityöntekijä
Puh. 040 135 8091
heidi.lumiaho@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Pohde)
Henkilökortti
Anna-Leena Markkanen
Puh. 0407754280
markkanenannaleena@gmail.com
kieliosaaminen suomi viittomakieli
Henkilökortti
Mikko Närhi
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 592 60 53
mikko.narhi@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen englanti
Henkilökortti
Emma Päättönen
Puh. 050 3404 587
emma.paattonen@pohde.fi
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Katja Regina
Puh. 0408344134
reginankatja@gmail.com
Sosiaalialan asiantuntijapalvelut Katja Regina
Henkilökortti
Joanna Saijets
Asiantuntija
Puh. 040 643 1749
joanna.saijets@lapha.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi ruotsi pohjoissaame englanti
Henkilökortti
Tarja Taavo
Työnohjaaja (STOry), Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Erityistason seksuaaaliterapeutti NACS, Joogaopettaja SJL, Mindfulness - ja TRE ohjaaja
Puh. 0451301686
tarja.taavo@kasvuketju.fi
Kasvuketju Oy
kieliosaaminen suomi
Henkilökortti
Kaisa Vuolukka
Erikoissosiaalityöntekijä (väittelevä), perheterapeutti, työnohjaaja
Puh. 040-7159676
vuolukkakaisa99@gmail.com
Yrittäjä Koulutus- ja terapiapalvelut Ainoa
kieliosaaminen englanti
Henkilökortti
Tuija Vuorela
Koulukuraattori
Puh. 0400300484
tuija.vuorela@salla.fi
Sallan kunta
Henkilökortti