Raportit

Tästä löydät Posken hankeraportit aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Voit halutessasi tarkastella saman aihepiirin raportteja klikkaamalla raportin yhteydessä oleva vihreää asiasanaa.

Digisosiaalipalvelut asiakkaan osallisuuden lisääjänä -hankkeen arviointiraportti

Nordic Healthcare Group Oy, NHG. (2021).
Hankekytkös: Digisosiaalipalvelut asiakkaan osallisuuden lisääjänä -hanke 2020-2021.
Avaa raportti pdf -tiedostona

Virtu.fi –sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut maakunnan markkinoille -hankkeet - loppuraportti

Maarit Pirttijärvi (2020)
Hankekytkös: Virtu.fi sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut maakunnan markkinoille -hanke 2018-2020. Virtu.fi - Sähköiset sote-palvelut maakunnan markkinoille investointiosio (2018-2020)

Avaa raportti PDF-tiedostona

Perhekeskustoimintamalli Lappiin -hanke 2017 - 2018 (viestinnällinen raportti)

2018. Hankekytkös: Perhekeskustoimintamalli Lappiin - Integroidut monitoimijaiset palvelut perheille
Avaa raportti pdf -tiedostona

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma - siltaamistoimet maakuntavalmisteluun vuosille 2019-2021

Harri Tiuraniemi, Kaisa-Maria Rantajärvi, Hannele Heinonen, Katariina Silvennoinen, Mikko Närhi, Riitta Lehtola, Tuula Mäntymäki (2018).
Avaa raportti pdf -tiedostona

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) (viestinnällinen raportti)

Harri Tiuraniemi (2018). Hankekytkös: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) - Lapin osahanke
Avaa raportti pdf -tiedostona

Muutosagentin tulokset -I&O–kärkihanke

Johanna Lohtander (2018). Hankekytkös: I&O-kärkihanke - Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 
Avaa raportti pdf -tiedostona

Tehdään yhdessä sujuvat sosiaali - ja terveyspalvelut Lappiin – asiakasosallisuusmalli palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

Asta Niskala & Marjaana Kirjavainen (2018). Hankekytkös: Palvelut asiakas-lähtöisiksi – Asiakkaiden osallistumisen malli ja kokemusasian-tuntija- Lapin osahanke
Avaa raportti pdf -tiedostona

SÄVELSIRKKU-VERKKOPALVELU KOTIKUNTOUTUKSEN VÄLINEENÄ. Kotikuntoutuksen kokeilu - Loppuraportti

Elina Uosukainen & Outi Sassali-Riipi (2018). Hankekytkös: Toimiva kotihoito Lappiin 2016 - 2018
Avaa raportti pdf -tiedostona

Kuntouttava arviointijakso

Outi Sassali-Riipi (2018). Hankekytkös: Toimiva kotihoito Lappiin 2016 - 2018
Avaa raportti pdf -tiedostona

Palveluneuvonta ja asiakasohjaus - Lapin aluehankkeen/kokeilun tulokset

Sirkka-Nissi Onnela (2018). Hankekytkös: Toimiva kotihoito Lappiin 2016 - 2018
Avaa raportti pdf -tiedostona