Toimintakyvyn arviointi

Toimintakyvyn osa-alueita ovat fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Yksilön toimintakyky on aina suhteessa siihen, mitkä ovat hänen elin- ja toimintaympäristön olosuhteet ja osallisuuden mahdollisuudet. Nepsy-henkilön toimintakykyä arvioitaessa on erityisesti tarkasteltava sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn osa-aluetta sekä ympäristöjen olosuhteita.

Materiaali

Tästä osiosta löydät sekä valmiita toimintakyvyn arvioinnin työkaluja että itse kehittelemiämme nepsy-henkilön toimintakykyä kuvaavia keinoja. Jos löydät materiaalien joukosta työkalun / välineen, jonka haluat ottaa omaan käyttöösi, niin klikkaa sitä. Sivun yläosasta löytyy "lataa ↓ painike" – lataa työkalu/väline ja tallenna omalle koneellesi! Voit täyttää haluamaasi lomaketta sähköisesti tai vaihtoehtoisesti tulosta tyhjä lomake itsellesi ja täytä se käsin!

Päivittäisten toimintojen tukeminen

Kykyviisari®

Kykyviisari® on Työterveyslaitoksen kehittämä ja ylläpitämä kaikille työikäisille tarkoitettu maksuton työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä. Menetelmän avulla voi selvittää omaa tilannetta, keskeisiä vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Mikäli arviointi toistetaan, niin on mahdollista tarkastella työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneita muutoksia. Kykyviisarin avulla tuotetaan toimintakykytietoa yksilö-, ryhmä ja organisaatiotasolla.

Kykyviisariin® pääset tutustumaan tästä (avautuu uuteen välilehteen Työterveyslaitoksen sivuille). Tutustu myös Kykyviisarin® uuteen selkokieli-versioon. Lue lisää!

SYKE

SYKE - Syventävä keskustelu on kuvamateriaali kouluun, kotiin, oppilashuoltoon ja muihin tilanteisiin, joissa keskustellaan nuoren kanssa. Sivustolta löytyy materiaalia myös pohjoissaameksi. Tutustu tästä.