Toimintakyvyn arviointi

Toimintakyvyn osa-alueita ovat fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Yksilön toimintakyky on aina suhteessa siihen, mitkä ovat hänen elin- ja toimintaympäristön olosuhteet ja osallisuuden mahdollisuudet. Nepsy-henkilön toimintakykyä arvioitaessa on erityisesti tarkasteltava sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn osa-aluetta sekä ympäristöjen olosuhteita.

Materiaali

Tästä osiosta löydät sekä valmiita toimintakyvyn arvioinnin työkaluja että itse kehittelemiämme nepsy-henkilön toimintakykyä kuvaavia keinoja.

Kykyviisari®

Kykyviisari® on Työterveyslaitoksen kehittämä ja ylläpitämä kaikille työikäisille tarkoitettu maksuton työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä. Menetelmän avulla voi selvittää omaa tilannetta, keskeisiä vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Mikäli arviointi toistetaan, niin on mahdollista tarkastella työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneita muutoksia. Kykyviisarin avulla tuotetaan toimintakykytietoa yksilö-, ryhmä ja organisaatiotasolla.

Kykyviisariin® pääset tutustumaan tästä (avautuu uuteen välilehteen Työterveyslaitoksen sivuille)