Ohjaamisen ja valmennuksen työkaluja - ekollega

Ohjaamisen ja valmennuksen työkalut

Kun on löydetty niin sanottua täsmätietoa toimintakyvystä, olisi tärkeää valita kullekin asiakkaalle oikeita arkea tukevia, helpottavia sekä kuntouttavia keinoja. Niitä ei aina löydy perinteisestä terapiamenetelmä-valikoista vaan tarvitaan yksilöllistä räätälöintiä ja luovuuttakin.

Tässä osiossa jaamme vuosien varrella kehiteltyjä ideoita ja työkaluja, joita voit edelleen räätälöidä omaan työhösi sopivaksi. Johtolankana on ”kaiken  visualisointi”.

Arjen työkaluja

Arjen työkaluja -kaavioon on koottu vinkkejä, kuinka tukea tarkkaavaisuutta ja toiminnaohjausta. Kaavioon on poimittu monipuolisesti materialia huomioiden erilaiset tuentarpeet. Nepsy-piirteinen ihminen voi hyödyntää vinkkejä omassa arjessaan. Ammattilainen voi hyödyntää laaviota keskustelun ja ohjauksen tukena. 

Avaa arjen työkaluja -kaavio tästä!

Viikkolukujärjestys

Aikatauluttaminen ja kaikkien asioiden muistaminen voi joskus tuntua vaikealta. Tällä helppokäyttöisellä täytettävällä viikkokalenterilla suunnittelet oman viikkosi.  

Viikkolukujärjestyksen saat käyttöösti tästä!

Ongelman ratkaisun strategia

Joskus vastaan voi tulla ylitsepääsemättömiltä tuntuvia ongelmia. Eteenpäin pääsemiseksi 1) kartoita ongelma ja mahdolliset ratkaisutavat, 2) suunnittele, 3) toteuta ja 4) arvioi. Älä lannistu, onnistut kyllä.

Tutustu strategiaan tarkemmin tästä!

Sosiaaliset taidot

Sosiaalisia taitoja tarvitaan lähes kaikissa elämän tilanteissa. Niitä voi myös harjoitella. Jos olet luullut, että olet epäonnistuja sosiaalisessa kanssakäymisessä, niin olet väärässä. Jokainen meistä voi oppia toimimaan paremmin toisten kanssa tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa.

Ota talteen sosiaalisten taitojen muistilista tästä! 

Vinkkejä tehtävän aloittamiseen

Tähän videoon on kerätty vinkkejä, kuinka helpottaa itse tehtävän aloittamista; toisinaan kun se voi tuntua äärimmäisen vaikealta. Tsemppiä tehtäviin!

”Haastavan tilanteen visualisointi, piirrustusmenetelmä”

 

Videolla kuvataan yksinkertainen piirtämismenetelmä sellaisten vuorovaikutustilanteiden purkamiseen, joihin liittyy erilaisia tunnereaktioita, epäselvyyttä ja esimerkiksi muita ihmisiä ja/tai ympäristöä haastavaa käyttäytymistä.  

Piirtämisen avulla voidaan havainnollistaa autismikirjon henkilölle sellaisia tilanteita, joihin liittyy esim. toisen, samassa tilanteessa olleen ihmisen toiminnan, tunnetilan tai käyttäytymisen väärintulkintaa ja sen käsityksen pohjalta valitun toimintastrategian vaikutusta itseen ja muihin. Videossa tarkastellaan autismikirjon henkilön omien ajatusten ja tunteiden vaikutusta ristiriitatilanteen syntyyn, syy-seuraussuhdetta sekä selvennetään tilanteessa olleen toisen ihmisen ajatuksia ja tunnetilaa.  

Katso video nelikenttäpiirtämisestä. Huomaa, että video soveltuu monenlaisten tilanteiden ja monen ikäisten henkilöiden kanssa keskusteluun ja voit vapaasti soveltaa sen käyttöä. Tärkeintä on a) kuvata tilanteeseen autismikirjon henkilön oma näkemys tilanteen kulusta neljään kenttään: 1) mitä olin tekemässä, 2) mitä tapahtui 3) miten reagoin 4) mitä siitä seurasi. b)  tunnistaa omia ajatuksia ja tunteita ennen valittua toimintastrategiaa c) miettiä toisen ihmisen tunteita ja ajatuksia toiminnan seurauksena sekä seurauksen vaikutusta itseensä. Tavoitteena on tunnistaa tietynlaisten tunteiden ja ajatusten vaikutus omaan toimintaan, pohtia niiden toimivuutta ja miettiä uudenlaisia keinoja toimia jatkossa.