Esimerkkejä toiminnasta - ekollega

Esimerkkejä kehittäjäasiakastoiminnasta

Kehittäjäasiakastoiminta on käynnistynyt Poskessa 2000-luvun alkupuolella. Toiminnan alkuvuosina 2004-2009 kehittäjäasiakastoiminnan menetelmänä käytettiin yhteistutkimista. Vuodesta 2010 alkaen on siirrytty enemmän yhteiskehittämiseen.  Asiakkaat ovat olleet mukana kehittäjäasiakkaina monin eri tavoin eri ikäisten ja erilaisten palveluiden kehittämisessä. Alta löydät tiivistelmän ja kuvauksen kehittäjäasiakastoiminnan kehityksestä.

Kehittäjäasiakastoiminta Tornion sosiaalipalveluissa

Viimeisen parin vuoden aikana Torniossa Kehittäjäasiakkaat ja kokemusasiantuntijat ovat olleet mukana kehittämässä seuraavissa toiminnoissa:
 

 • Kehittäjäasiakkaat ovat olleet työntekijöiden kanssa käymässä Ylitorniolla lokakuussa 2019 kertomassa kehittäjäasiakas- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta. Tapaamisessa toiminnasta oli kuulemassa kuntien eri tahojen työntekijöitä. Tapaamisen tarkoituksena oli lisätä työntekijöiden tietoisuutta kehittäjäasiakastoiminnasta. Keskustelu oli vapaamuotoista.
 • Keroputaan kanssa tehdään yhteistyötä. On säännöllisiä tapaamisia, joihin osallistuu kehittäjäasiakkaita ja kokemusasiantuntijoita sekä työntekijöitä. Tapaamisten sisältönä on tiedon- ja ajatustenvaihtoa sekä yhteistä suunnittelua palveluiden kehittämiseksi.
 • Kehittäjäasiakkaat ja kokemusasiantuntijat  ovat työntekijöiden kanssa käyneet yrityksissä ja kouluissa kertomaassa omista kokemuksistaan palveluiden asiakkaina.
 • Viritteillä on yhteistyön jatkaminen seurakunnan kanssa. Aiemmin seurakunnan kanssa on yhteistyössä järjestetty tapahtumia, kuten makkaranpaistoa ja saunailtoja.

Kehittäjäasiakastoiminta Rovaniemen perhe- ja sosiaalipalveluissa

Sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palveluissa on toiminut kuntouttavan työtoiminnan asiakasraati 2016-2019:

 • Asiakasraadin kautta kuntoutujilla oli mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa, antaa palautetta sekä kehittää yhdessä toimintaa. Toiminta oli vapaaehtoista.
 • Asiakasraadin tavoitteena oli kehittää olemassa olevia ja tulevia palveluita toimiviksi ja asiakaslähtöisiksi.
 • Pitkään työttömänä olleille asiakkaille lähdettiin kehittämään ryhmämuotoista toimintaa yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa.
 • Tavoitteena oli tuottaa kuntouttavaan työtoimintaan asiakaslähtöisiä ratkaisuja, tuoda esille asiakkaan ääni kehittämisessä ja pohtia kehittämistä myös koko prosessin näkökulmasta.
 • Raatiin kuului 5-8 kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa/osallistunutta henkilöä
 • kokoontumisia 4-6 kertaa vuodessa. Jokainen kerta oli etukäteen teemoitettu (ei liiallista rajausta)
 • Asiakasraadin kehittämisajatukset viedään eteenpäin olennaisille tahoille
 • Asiakasraadin kanssa laadittiin kuntouttavan työtoiminnan esite, asiakastyytyväisyyskysely sekä kuntouttavan työtoiminnan arviointipalautelomake

 
Sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen aikuissosiaalityön palveluissa on aloitettu asiakasraati 10.3.2020:

 • Asiakasraatiin kuuluu noin 7 henkilöä
 • Tavoitteena on kehittää sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen olemassa olevia ja tulevia palveluita toimiviksi ja asiakaslähtöisiksi.
 • Asiakasraati toimii vuoden ajan samalla kokoonpanolla, yhteensä kokoontumisia noin 7 kertaa.  
 • Asiakasraati ehti kokoontua yhden kerran ennen poikkeusoloja. Tarkoituksena jatkaa tapaamisia 9.9.2020 alkaen. Ensimmäisellä tapaamisella käytiin läpi mitä asiakasraati tarkoittaa ja paikalla oli kokemusasiantuntija kertomassa omasta työllistymisen polustaan.

Vammaissosiaalityön palveluissa on aloiteltu Nuorten osallisuusryhmän toimintaa kesästä 2019 alkaen:

 • Nuorten osallisuusryhmätoiminta sai alkunsa, kun Rovaniemen kaupunki oli mukana VamO–hankkeessa, jossa yhtenä toimintamuotona oli aikuisten osallisuusryhmätoiminta.Osallisuusryhmätoiminta koettiin hyvänä asiana ja sitä haluttiin jatkaa.Vammaissosiaalityön palveluissa on eriytetty uutena alueena nuorten vammaissosiaalityö,jonka vuoksi nuorten osallisuusryhmän kokoaminen nähtiin ajankohtaiseksi
 • Nuorten osallisuusryhmätoiminta on tarkoitettu vammaissosiaalityön palveluita käyttäville 18 – 26 vuotiaille nuorille. Ryhmään on etsitty seitsemää jäsentä. Tarkoituksena on kokoontua neljä kertaa vuodessa. Vastuutyöntekijänä toimii sosiaalityöntekijä
 • Nuorten osallisuusryhmän tavoitteena on kehittää yhdessä vammaissosiaalityön nuorten palveluita, varmistaa nuorten asiakkaiden osallisuus ja saada heidän omat näkemyksensä esiin. Jokainen tapaaminen oli suunniteltu teemoitella etukäteen ja ennen ensimmäistä tapaamista osallistujille lähetettiin kysymyksiä, joiden kautta he voivat pohtia asioita. Tarkoituksena on käydä läpi osallistujia kiinnostavia asioita, kehittämiskohteita, ideoita ja heidän mielipiteitään. Tavoitteena on kutsua tapaamisiin myös toisinaan esimerkiksi ulkopuolisia tahoja. Osallistujaryhmän kehittämisideat viedään eteenpäin olennaisille tahoille.
 • Osallisuusryhmätoiminnasta pidettiin kaksi infotilaisuutta 17.7.2019 ja 4.9.2019 ja niistä tiedotettiin etukäteen Uusi Rovaniemi –lehdessä ja kaupungin verkkosivuilla. Osallistujamäärä oli vähäinen. Ensimmäinen tapaaminen pidettiin 6.2.2020, johon osallistui kolme henkilöä.
 • Tällä hetkellä osallisuusryhmän tapaamisten jatkojärjestelyt ovat keskeytyneet poikkeustilanteen vuoksi.