Kehittäminen Poskessa

Poskessa kehitämme sosiaali- ja terveysalan asiakastyötä. Kehittämisen tarpeet ja ideat nousevat käytännön perustyöstä, valtakunnallisista sote-alan kehittämisohjelmista sekä tutkimuksista. Ideoiden jalostuminen kehittämisprosesseiksi tapahtuu yhteistyössä eri verkostojen ja toimijoiden kanssa. Kehittämistyötä tuetaan ja vauhditetaan tarpeen mukaan ulkopuolisen rahoituksen voimin hanketoimintana.


Kehittämistyössä huomioimme seuraavat näkökulmat

Palveluiden käyttäjät mukaan

  • Kutsumme mukaan myös palvelujen käyttäjiä. Uskomme, että juuri tämä on varmin tapa uudistaa palvelut vastaamaan aidosti ihmisten tarpeisiin. Asiakkaat osallistuvat kumppaneina työntekijöiden/kehittäjien kanssa palvelujen kehittämiseen.

Pysyvät kehittämisverkostot

  • Suosimme pysyviä kehittämisverkostoja vaihtuvien hankkeiden sijasta. Uskomme, että näin saavutetaan parempia tuloksia, jotka jäävät elämään myös kehittämisprosessien jälkeen.

Kehittäminen perustuu tiedontuotantoon ja vaikuttavuuden arviontiin

  • Pyrimme yhdistämään kehittämistyöhön sitä tukevaa tutkimusta. Tutkimme kehittämisen kohteena olevia ilmiöitä tai kokeiltavien työtapojen toimivuutta myös käytännössä. Pyrimme myös siihen, että uudet, kokeiltavat työtavat perustuvat tutkittuun tietoon.

Kehittäminen tehdään osana perustyötä

  • Käytännön kehittämisen tekevät kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijät osana perustyötään ja oman työyhteisönsä toimintaa. Usein myös työyhteisöt valitsevat itseään kiinnostavan kehittämistehtävän laajoista kehittämisteemoista, joita pyrimme tukemaan.

Apua kuntien ja hyvinvointialueiden omaan kehittämiseen

  • Pyrimme seuraamaan sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisia uudistuksia sekä kuntien ja hyvinvointialueiden strategisia tarpeita. Tarjoamme apua kehittämistyöhön ja tiedontuotantoon.