Alkuhaastattelut

Nepsy-kirjon henkilöä tavatessasi on usein turvattava erilaisiin haastattelutapoihin, jotta saadaan selville olennaisia toimintakykyyn vaikuttavia seikkoja. Myös konkreettisten tavoitteiden hahmotteluun sekä kuntoutuksen ja arjen tuen suunnittelemiseksi tarvitaan täsmällistä tietoa asioista, joita ei asiakas aina osaa heti sanoittaa puhumalla. Näin ollen etenkin nuorten ja aikuisten kohdalla ”hoidamme usein oiretta” eikä itse nepsy-pulmaan pureuduta riittävästi.

Materiaali

Tähän osioon keräämme valmiita ja itse kehiteltyjä haastattelun välineitä hankkeen aikana.

Diagnostiset haastattelut

KäypäHoito-suosituksien erilaisia haastattelupatteristoja voi hyödyntää omassa kotikunnassa ennen kuin edetään esimerkiksi erikoissairaanhoitoon asti tutkimuksiin. Etenkin kehityshistorian kerääminen raskaudenaikaisista olosuhteista ja lapsuusiästä saakka vaatii muun muassa vanhempien haastatteluita, vaikkakin kyseessä on aikuinen nepsy-henkilö. Neuropsykiatrinen diagnosointi on perusteellista työtä.