Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden asiantuntijapalvelut Tulevaisuuden sote-keskus, Ikäystävällinen Lappi ja VASA-hankkeille

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä hallinnoi Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa, Ikäystävällinen Lappi ja VASA – Vahvempi sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeita. Kuntayhtymä on saanut sosiaali- ja terveysministeriön myöntämät valtionavustuspäätökset hankkeiden rahoittamiseksi.

  • Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hankkeen toteutusaika on 1.9.2020–31.12.2023.
  • Ikäystävällinen Lappi -hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2022–31.12.2023.
  • VASA-hankkeen toteutusaika on 1.1.2022–31.12.2022.

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää tarjouksia asiantuntijapalveluista tukemaan hankkeiden keskeisten tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on koota erilaisesta asiantuntijaosaamisesta muodostuva asiantuntijapooli tukemaan toimeenpanosuunnitelmien mukaista kehittämistyön toteuttamista.

Lisätietoja osa-alueista, joihin hankinta on jaettu, löydät alla olevasta tarjouspyynnöstä. Tarkemmat kuvaukset kehittämistyön keskeisistä tavoitteista ja asiantuntijapalvelujen tarpeista ovat liitteessä 1: Asiantuntijapoolin kohdekuvaukset. Tarjoajan tulee tarjouksessaan yksilöidä tarjouslomakkeeseen (liite 2), mihin osa-alueeseen tarjottava asiantuntijapalvelu kohdistuu. Jokaista tarjottavaa osa-aluetta kohden täytetään omat lomakkeet.

Asiantuntijapalveluiden hankinta-asiakirjat:

Tarjoukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: hankinta.hankkeet@kolpene.fi

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Ilari Sainio
ilari.sainio@lshp.fi
p. 040 672 8512