Ammattilaisille

Sosiaalisen raportoinnin lomake

Oletko kiinnittänyt toistuvasti huomiota johonkin ilmiöön tai asiaan ja haluaisit jakaa siitä tietoa eteenpäin. Tai oletko sosiaalityön arjessa havainnut jonkinlaisia heikkoja signaaleja muutoksista, joihin olisi tärkeä kiinnittää huomiota laajemmin? Sosiaalinen raportointi on näitä havaintoja varten. Voit myös raportoida hyvistä ja toimivista käytännöistä tai muutoksista työssäsi.

Sosiaalihuoltolain mukainen raportointi on sosiaalihuollon ammattilaisille tarkoitettu rakenteellisen sosiaalityön väline. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus kokoaa raportit johtaville sosiaalityöntekijöille ja sosiaalityön johdolle kerran kuukaudessa. Esihenkilöt jatkotyöstävät tiedon johtoryhmiin, josta tieto etenee kunnan/kaupungin hallitukseen ja edelleen kunnan/kaupungin valtuustoon.

Kuinka toimin?

Avaa lomake
  1. Täytä sosiaalinen raportti

    Voit täyttää ja lähettää lomakkeen ilman kirjautumista.

    Muista raportoida yksi ilmiö / lomake. Lomakkeita voit täyttää niin monta kuin haluat.

  2. Lopuksi napsauta Lähetä -painiketta

    Lähetetty lomake ei jää sinulle talteen. Voit täyttää lomakkeen myös kirjautuneen, jolloin lomake jää sinulle talteen. Pääset kirjautumaan oikealta ylhäältä Kirjaudu eKollegaa.

  3. Sosiaaliset raportit kootaan esimiehille kerran kuukaudessa

Palvelun työntekijät

Anni Partanen
Projektipäällikkö

Tietoa sosiaalisen raportoinnin pilotista

Sosiaalinen raportointi on yksi keskeisimmistä rakenteellisen sosiaalityön välineistä. Sen tavoitteena on vahvistaa sosiaalityön ääntä osana yhteiskunnallista keskustelua sekä kunnallista ja maakunnallista päätöksentekoa. Perusteena SHL7§ rakenteellinen sosiaalityö.

Sosiaalisella raportoinnilla voit nostaa esiin esimerkiksi
•    Ajankohtaisia ilmiöitä asiakastyöstä
•    Palvelujärjestelmää koskevia epäkohtia
•    Eriarvoistavia rakenteita
•    Palveluiden kehittämistarpeita
•    Konkreettisia ratkaisuehdotuksia
•    Hyviä käytäntöjä

Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa -hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan yhdessä Lapin kuntien kanssa sosiaalisen raportoinnin sähköistä työkalua, joka on luotu Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa kehitetyn mallin pohjalta. Lapin kunnista mukana pilotissa ovat Kemijärvi, Muonio, Ranua, Rovaniemi, Tornio ja Salla.

Kevään 2022 aikana tehdään selvitys sosiaalisen raportoinnin toteutumisesta, miten raportointi on mahdollistunut sosiaalityön arjesssa, sekä mitä mahdollisia haasteita siihen liittyy sekä työntekijä- että johtotasolla. Selvityksessä tarkastellaan myös miten sosiaalityön tieto kulkee hallinnollisesti johtamisen rakenteissa päätöksentekoon. Selvitys täsmentää jatkokehittämisen tarpeita.

Yhteystiedot

Anni Partanen
Projektipäällikkö
Puh. 040 751 11 21
anni.partanen@poske.fi
Rakenteellinen sosiaalityö -hanke
Henkilökortti