Ammattilaisille

Sosiaalisen raportoinnin lomake

Oletko kiinnittänyt toistuvasti huomiota johonkin ilmiöön tai asiaan ja haluaisit jakaa siitä tietoa eteenpäin. Tai oletko sosiaalityön arjessa havainnut jonkinlaisia heikkoja signaaleja muutoksista, joihin olisi tärkeä kiinnittää huomiota laajemmin? Sosiaalinen raportointi on näitä havaintoja varten. Voit myös raportoida hyvistä ja toimivista käytännöistä tai muutoksista työssäsi.

Sosiaalinen raportointi on sosiaalihuollon ammattilaisille tarkoitettu sosiaalihuoltolain mukaisen rakenteellisen sosiaalityön väline. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus kokoaa raportit johtaville sosiaalityöntekijöille ja sosiaalityön johdolle kerran kuukaudessa. Esihenkilöt jatkotyöstävät tiedon johtoryhmiin, josta tieto etenee hyvinvointialueen aluehallitukseen ja edelleen aluevaltuustoon.

Kuinka toimin?

Avaa lomake
  1. Täytä sosiaalinen raportti

    Voit täyttää ja lähettää lomakkeen ilman kirjautumista.

    Muista raportoida yksi ilmiö / lomake. Lomakkeita voit täyttää niin monta kuin haluat.

  2. Lopuksi napsauta Lähetä -painiketta

    Lähetetty lomake ei jää sinulle talteen. Voit täyttää lomakkeen myös kirjautuneen, jolloin lomake jää sinulle talteen. Pääset kirjautumaan oikealta ylhäältä Kirjaudu eKollegaa.

  3. Sosiaaliset raportit kootaan esimiehille kerran kuukaudessa

Palvelun työntekijät

Anni Partanen
Projektipäällikkö

Tietoa sosiaalisesta raportoinnista

Sosiaalinen raportointi on yksi keskeisimmistä rakenteellisen sosiaalityön välineistä. Sen tavoitteena on vahvistaa sosiaalityön ääntä osana yhteiskunnallista keskustelua sekä kunnallista ja maakunnallista päätöksentekoa. Sosiaalinen raportointi perustuu sosiaalihuoltokiin (SHL 7 § Rakenteellinen sosiaalityö)

Sosiaalisella raportoinnilla voit nostaa esiin esimerkiksi
•    Ajankohtaisia ilmiöitä asiakastyöstä
•    Palvelujärjestelmää koskevia epäkohtia
•    Eriarvoistavia rakenteita
•    Palveluiden kehittämistarpeita
•    Konkreettisia ratkaisuehdotuksia
•    Hyviä käytäntöjä

Olennaista on tuottaa tietoa asiakasnäkökulmasta; minkälaisia vaikutuksia kyseessä olevalla ilmiöillä tai esimerkiksi palveluiden puutteilla on asiakkaiden arkeen ja hyvinvointiin.

Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa (ESR) -hankkeessa (2020-2022) vahvistetiin rakenteellista sosiaalityötä muun muassa kehittämällä erilaisia menetelmiä sen toteuttamiseksi. Hankkeessa pilotoitiin yhdessä Lapin kuntien kanssa sosiaalisen raportoinnin sähköistä työkalua, joka on luotu Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa kehitetyn mallin pohjalta. Pilotissa oli mukana kuusi Lapin kuntaa.

Selvityksessä Rakenteellisen sosiaalityön tietokäytännöt ja kehittämisen paikat Lapissa (Partanen, Leinonen, Lindh 2022) on kartoitettu pilottiin osallistuneiden sosiaalihuollon ammattilaisten ja esihenkilöiden kokemuksia sosiaalisesta raportoinnista sekä jäsennetty raporttien tuottamaa tietopohjaa. Selvitys on luettavissa Posken julkaisusarjassa.

Sosiaalisen raportoinnin kehittämistä jatketaan Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeessa.  Sosiaalinen raportointi on tällä hetkellä käytössä laajasti työikäisten ja perheiden palveluissa Lapin hyvinvointialueella Kaakkoisella palvelualueella. 

Yhteystiedot

Anni Partanen
Projektipäällikkö
Puh. 040 751 11 21
anni.partanen@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti