Motivointivälineitä

Nepsy-nuori ja aikuinen on liiankin usein kompastellut hänen nepsy-piirteidensä ohittamiseen ja kohtaamattomuuteen. Häntä on ehkä yritetty ”muuttaa” toisenlaiseksi, vaikka oikea lähestymistapa olisi voinut olla enemmänkin vuorovaikutuskumppaneiden ja ohjaajien toimintamallien ja -ympäristöjen muokkaus sekä psykoedukatiivinen tuki oman erilaisuuden hyväksymiseksi. Motivaatio kuntoutumiselle ja toimintakyvyn kohentamiselle löytyy usein kun puhutaan asioista oikeilla nimillä ja tehdään yhdessä konkreettisia tavoitteita arjen haasteiden voittamiseksi.

Materiaali

Tästä osiosta löydät valmiita ja itse kehiteltyjä motivoinnin välineitä hankkeen aikana.

Tavoiteportaat

Tästä pääset tavoiteportaisiin!