Päättyneet hankkeet

Tästä löydät tietoa Posken hankkeista, jotka ovat päättyneet. Hankkeet on lueteltu uusimmasta vanhimpaan. Voit halutessasi tarkastella saman aihepiirin hankkeita klikkaamalla julkaisun yhteydessä oleva vihreää asiasanaa.

76 Vähähiiliset sähköiset sote-palvelut Lapissa

Vähähiiliset sähköiset sote-palvelut Lapissa  

 • Toiminta-aika: 1.9.2021–31.8.2023
 • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske)
 • Hankehallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä (31.12.2022 asti) / Lapin hyvinvointialue (1.1.2023 alkaen)
 • Toimintakustannukset:  236 280 €
 • Rahoittaja: Lapin liitto (EAKR)

Hankkeen verkkosivut

75 VASA Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

 • Rahoittaja: STM Euroopan unionin NextGenerationEU-elpymisrahaston kautta
 • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Investointiosioiden vastuut: Investoinneista 1 ja 4 vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja investoinnista 2 Lapin hyvinvointialue
 • Hankehallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
 • Toteutusaika: 1.1.2022-31.12.2022
 • Kokonaisrahoitus: 1 461 540 euroa
 • Hankkeen verkkosivut

74 Kansa-koulu 4.0

Kansa-koulu 4.0

 • Rahoittajat: Suomen kestävän kasvun ohjelma, jonka rahoitus tulee EU:n elpymisvälineestä (Next GenerationEU)
 • Toteuttaja: Sosiaalialan osaamiskeskusverkosto
 • Hankehallinnoija: Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO
 • Toteutusaika: 1.5.–31.12.2022
 • Kokonaisrahoitus: 700 000 euroa
 • Hankkeen verkkosivut

73 Pohjoinen lastensuojelu 20-22

Pohjoinen lastensuojelu 20-22

 • Rahoittajat: Sosiaali-ja terveysministeriö (STM)
 • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Hankehallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
 • Toteutusaika: 2020-2022
 • Kokonaisrahoitus: 900 000 euroa
 • Hankkeen verkkosivut

72 Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa

Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa (2020-2022)

 • Rahoittajat: ESR, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus
 • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Osatoteuttajat: Lapin yliopisto ja Tornion kaupunki
 • Hankehallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
 • Toteutusaika: 1.4.2020 – 31.8.2022
 • Kokonaisrahoitus: 685 032 euroa
 • Hankkeen verkkosivut

71 Monisote

Monialaista ja -tieteistä osaamista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille -hanke (MoniSoTe, 2014-2020)

 • Rahoittaja: ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
 • Toteuttaja: Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Hankehallinnoija: Lapin yliopisto
 • Toteutusaika: 1.1.2020-30.6.2022
 • Kokonaisrahoitus: 609 971 €
 • Hankkeen verkkosivut

70 Kansa-koulu III

Kansa-koulu III (2020-2021)

 • Rahoittaja: STM
 • Toteuttaja: Sosiaalialan osaamiskeskusverkosto
 • Hankehallinnoija: Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO
 • Toteutusaika: 1.4.2020-31.12.2021
 • Toimintakustannukset: 700 000 € 
 • Hankkeen verkkosivut

69 Diginepsy klinikka -hanke

DigiNepsy klinikka -hanke (2019-2021)

 • Rahoittaja: ESR
 • Hallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
 • Toteutusaika: 1.8.2019–31.12.2021
 • Hankesuunnitelma
 • Hankkeen nettisivut

68 Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke

Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke (2020-2021)

 • Rahoittaja: STM
 • Hallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
 • Toteuttajat: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, kaikki Lapin kunnat, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Oulunkaaren kuntayhtymä ja Pelkosenniemi-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä
 • Toteutusaika: 1.8.2020-31.12.2021
 • Kokonaisrahoitus: 4 064 826 €
 • Hankesuunnitelma (pdf)
 • Loppuraportti     
 • Hankkeen verkkosivut

67 Recovery-hanke

Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa

-hanke (2018-2021)

 • Rahoittaja: ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
 • Hankenumero: ESR S21275
 • Hallinnoija: Lapin yliopisto
 • Toteuttajat: Lapin yliopisto, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (POSKE), Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP), Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP), Pirkanmaan sairaanhoitopiiri / Tampereen yliopistollinen keskussairaala (PSHP / TAYS), Mielenterveysomaisten keskusliitto / FinFami ry, Mielenterveyden keskusliitto (MTKL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Toteutusaika: 01.01.2018-31.8.2021 (Poske)
 • Kokonaisrahoitus 1 461 114€
  • Saatu rahoitus 1 194 826€
  • Omarahoitusosuus 266 288€
 •     Hankesuunitelma (pdf)
 • Hankkeen verkkosivut