Sähköiset palvelut - ekollega

Digitaaliset palvelut ammattilaisille

Ammattilaisten digitaaliset palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti Lapin alueen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille. Tällä sivulla kerromme saatavilla olevista ammattilaisten palveluista. Voit myös selata palveluita sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta.

Digitaaliset palvelut tarjoavat sote-ammattilaisille työkaluja oman työn tueksi.

  • Tiedonsiirtopalvelut mahdollistavat turvallisen, nopean ja joustavan tiedonsiirron ammattilaisten välillä. Esimerkiksi eri tahojen ammattilaiset ja viranomaiset voivat käyttää sähköistä yhteydenottolomaketta silloin, kun asiakkaan tuen ja palveluiden tarve tulee arvioida sosiaalihuollossa.
  • Konsultaatiota voi pyytää esimerkiksi, kun asiakastilanne on niin monimutkainen, etteivät tavanomaiset ratkaisut riitä tai ammattilainen tarvitsee moniammatillista tukea päätöksenteon avuksi. OT-konsultaatio on Pohjoisen YTA-alueen erityisen vaikeiden tilanteiden tuen tarvetta varten.
  • Työparia on mahdollista pyytää sähköisellä lomakkeella. Palvelu tarjoaa Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveys-alojen asiantuntijoita ja monialaisia osaajia alueellisesti käytettäväksi.
  • Sosiaalinen raportointi on sosiaalialan ammattilaisille tarkoitettu palvelu, jolla voi kertoa sosiaalialan ilmiöistä.
  • Hyvinvointilähete on yhteisöllisen tuen toimintamalli tilanteisiin, jossa ihmisellä on tarpeita osallistua hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan.
  • Hiilijalanjälkilaskurilla arvioidaan digitaalisten palveluiden vaikutusta kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseen. Sen avulla voit arvioida ammattilaisen ja asiakkaan palveluun kulkemien matkojen ilmastopäästöjä.

Ammattilaiset tarvitsevat tunnukset käyttääkseen neuvonta-, tiedonsiirto- ja konsultaatiopalveluita. Käyttöoikeus on yhdistetty henkilöllisyyteen ja työtehtävään. Ne määrittelevät, mihin tietoihin kenelläkin on oikeus päästä. Lapin hyvinvointialueen digipalvelut myöntävät käyttöoikeuksia osoitteessa digituki@lapha.fi. Toimikorttia käyttävät ammattilaiset voivat ottaa käyttäjätunnuksen sijaan käyttöön toimikortin.

Käyttöoikeuksia on kahdenlaisia:

  • Rajoitetut käyttöoikeudet (ns. lähettäjä-tunnukset) mahdollistavat mm. tiedonsiirron lähettämisen toiselle ammattilaiselle, verkkokonsultaation ja työparipyynnön tekemisen.
  • Laajemmat käyttöoikeudet (ns. vastaaja-tunnukset) voivat sisältää yllämainittujen käyttöoikeuksien lisäksi käyttöoikeuden palvelukohtaisesti asiakkaiden/kuntalaisten verkkoneuvontaan vastaamisen, asiakkaiden ja ammattilaisten tiedonsiirron vastaanottamisen sekä verkkokonsultaatioon vastaamisen.