Taloudellinen hyvinvointi -verkosto - ekollega

Taloudellinen hyvinvointi -verkosto

Tapahtumat

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) Taloudellinen hyvinvointi-teemaverkosto on taloudellisesta hyvinvoinnista kiinnostuneiden toimijoiden matalan kynnyksen verkosto. Tuemme kuntien hyte-työtä pitämällä esillä taloudellista hyvinvointia ja esim. järjestämällä koulutusta ja levittämällä taloudellisen hyvinvoinnin tukemisen hyviä käytäntöjä.  

Verkostoa vetää ja koordinoi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus POSKE.

 

Materiaalit

Linkit aukeavat uuteen välilehteen

Pohjoispohjalaisten taloudellinen hyvinvointi 6.10.2021 Linkki tiedostoon tästä

Takuusäätiön sivuilta löydät lisätietoja koulutuksista ja muista ammattilaisille suunnatuista tapahtumista. Työkaluja ammattilaisille -osiosta löydät vinkkejä raha-asioiden puheeksiottoon sekä työkaluja neuvontaan ja ohjaukseen.  Linkki Takuusäätiön sivuille tästä

Talouteen liittyviä koulutuksia, tapahtumia, julkaisuja ja toimijoita

Toimijoita

Takuusäätiö

Talous- ja velkaneuvonta

Marttaliiton Marttakoulun Omat rahat-sivusto

Suomen evankelisluterilaisen kirkon diakoniatyö

Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto

Ruoka-apu: löydä lähimmät ruokajakelut ja yhteisruokailut tästä.

 

Teemaan liittyviä julkaisuja

Kaittila, A. (2017). Rahakonfliktit ja taloudellinen väkivalta parisuhteissa. Sosiaalityön väitöskirjatutkimusTurun yliopisto. 

Miettinen, I. (2021). Korkeasti koulutettujen naisten köyhyysnarratiivit ja suhteellinen toimijuus. Sosiaalityön Pro gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto. 

Pelastakaa Lapset (2021). Perheen taloudellisen tilanteen vaikutukset lasten arkeen, hyvinvointiin ja turvallisuuden tunteisiin. Lapsen ääni 2021. 

Viitasalo, K. (2018). Äitien pyrkimykset ja toimintamahdollisuuksien valikko. Käsitteellinen tutkimus äitien taloudellisista toimintamahdollisuuksista. Sosiaalityön väitöskirjatutkimus. Jyväskylän yliopisto.

Wiens, V. & Surakka, A. & Sauvola, R. & Kainulainen, S. (2019). Analyysi: Niukkuuden noidankehä nostaa esiin palveluiden kehittämistarpeet Itä- ja Pohjois-Suomessa

Wiens, V. & Kainulainen, S. (2019). Analyysi: Niukkuudesta pyritään pois luopumalla, kekseliäisyydellä ja tsemppaamalla. 

Zehner, M. & Karjalainen, S. & Viitasalo, K. (toim.) (2019). Avauksia taloussosiaalityöstä. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. 

 

Lisätietoja

Sanna-Liisa Liikanen, Tutkija
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
sanna-liisa.liikanen@oamk.fi | 050 4655526
Avaa henkilökortti