VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle - ekollega

Hankkeen logot 

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

Uutiset

Tapahtumat

Tietoa hankkeesta

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeen tavoitteiden avulla pyritään sote-palveluiden pitkävaikutteiseen kehittämiseen. Kehitystyöhön sisältyy covid-19-pandemian aiheuttamiin palvelutarpeisiin vastaaminen Lapin alueella. Tavoitteina on selvittää heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa sekä laatia kehittämissuunnitelma palveluihin pääsyn parantamiseksi vuosille 2023–2025.

Lapissa haavoittuvaan asemaan on määritelty viisi asiakasryhmää: 
•    pitkäaikaissairaat
•    paljon palveluita tarvitsevat
•    päihdeongelmaiset
•    mielenterveysongelmista kärsivät nuoret ja nuoret aikuiset 
•    vammaiset.   

Palvelutoimivuuden parantamisen lisäksi levitetään jo käytössä olevia digitaalisia palveluita kuten Virtu.fi, Omaolo ja Terveyskylä. Tiedonhallinnan kehittäminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen ovat myös osa Investointi 1:n kehittämistä. Hankkeessa osallistutaan myös hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin kansalliseen suunnitteluun ja sen edellyttämään tiedonkeruu- ja määrittelytyöhön (katso kohdat Investointi 1 ja 2 alasivulta Toimenpiteet ja tulostavoitteet).

Investointi 4:n (ks. Toimenpiteet ja tulostavoitteet) osuudessa osallistutaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimana asiakaspalautteen keräämisen suunnitteluun, määrittelyyn sekä pilotointiin. Lisäksi investoinnissa ryhdytään työstämään THL:n koordinoimana Lapin hyvinvointialueen kypsyystason arviointia, digitaalisten palvelujen nykytilan kuvausta ja toimeenpanosuunnitelman valmistelua yhdessä Lapin hyvinvointialueen ICT-hankkeen kanssa.

Lapin alueella hankkeen tulokset näkyvät erityisesti heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden palveluiden kehittämisen kokonaissuunnitelmana sekä digitaalisten toimintamallien käytön laajentumisena sote-palveluissa.

Saamenkielisten palveluiden saatavuuden selvittäminen ja kehittämistarpeiden esiin nostaminen ovat osa Investointi 1:n osuutta. 

Hankkeessa on myös määrä selvittää covid-19-pandemian aiheuttamaa koronavelkaa ja valmistella syksyllä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Kestävän kasvun ohjelmaan (EU) hankesuunnitelma ja kehittämisrakenne vuosille 2023–2025.

Yhteyshenkilö

Kaisa Kostamo-Pääkkö
Kehitysjohtaja, työelämäprofessori
Avaa henkilökortti

Hankefakta

 • Toiminta-aika: 1.1.2022–31.12.2022
 • Investointi 1:n toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, ja sen osatoteuttajana toimii Lapin sairaanhoitopiiri.
 • Investointi 2:n toteutuksesta vastaa Lapin sairaanhoitopiiri (osatoteuttajina Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Lapin ammattikorkeakoulu, Itä-Lapin kuntayhtymä sekä Kemin ja Rovaniemen kaupungit)
 • Investointi 4:n toteuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.
 • Mukana hankkeessa ovat lisäksi kaikki Lapin kunnat ja kuntayhtymät.
 • Hankehallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
 • Hankkeen koordinoija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Toimintakustannukset: 1 461 540 €
 • Rahoittaja: STM (Kestävän kasvun ohjelma, EU)

 

Hankehenkilökunta

 • Lassi Perämäki
  Viestintäkoordinaattori
  Puh. 040 7564 558
  lassi.peramaki@poske.fi
  Avaa henkilökortti