VASA - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle - ekollega

Hankkeen logot 

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

Hanke on päättynyt 31.12.2022. Hankesivua ei enää päivitetä. Jatkohankkeen sivut löytyvät tästä linkistä.

Tietoa hankkeesta

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke on Lapin hyvinvointialueella toteutettava hanke, jonka tavoitteena on purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoitovelkaa ja edistää digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa Lapin alueella.

Hankkeen rahoitus saadaan valtiovarainministeriön laatimasta Kestävän kasvun hankkeesta, joka perustuu EU:n kertaluontoiseen NextGenerationEu -elpymisrahoitukseen. Valtioneuvoston julkaisema ohjelma jakautuu neljään pilariksi kutsuttuun investointi- ja uudistuskokonaisuuteen, jotka vastaavat eri toimialojen kehitystarpeisiin. Pilarit jakautuvat edelleen investoinneiksi kutsuttuihin toimialakohtaisiin osa-alueisiin. VASA-hankkeen rahoitus tulee sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimasta pilarista 4, jonka neljästä investoinnista VASA-hankkeessa tehdään kehitystyötä investointien 1, 2 ja 4 osalta.

Investointi 1 perustuu hoitotakuun toteutumiseen ja covid-19-pandemian aiheuttaman hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purkamiseen. Lapin alueella hankkeessa tehdään alueelliset selvitykset siitä, miten pandemia on vaikuttanut heikoimmassa asemassa olevien asiakasryhmien palvelujen saatavuuteen. Heikommassa asemassa oleviksi ryhmiksi on määritelty pitkäaikaissairaat ja paljon palveluja tarvitsevat, vammaiset, nuoret ja nuoret aikuiset joilla on mielenterveyden haasteita sekä päihde- ja riippuvuusasiakkaat. Investoinnissa selvitetään lisäksi, miten palveluita voidaan tulevina vuosina kehittää, jotta palveluvelka saadaan purettua. 

Investoinnin 2 toteutusvastuu on Lapin hyvinvointialueella, ja se jakautuu edelleen viiteen työpaketiksi kutsuttuun osa-alueeseen. Kestävän kasvun ohjelman mukaan investointi 2 perustuu hoitotakuun toteutumisen edistämiseen vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista.

Investointi 4 keskittyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimana digitaalisten palveluiden kypsyystason arviointiin ja asiakaspalautteen suunnitteluun, määrittelyyn ja pilotointiin. 
Sekä investointiin 1 että investointiin 4 sisältyy Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen erityisvastuun nojalla saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten erityispiirteiden varmistaminen investointien kehitystoiminnassa.

Yhteyshenkilö

Kaisa Kostamo-Pääkkö
Kehitysjohtaja, työelämäprofessori
Avaa henkilökortti

Hankefakta

 • Toiminta-aika: 1.1.2022-31.12.2022, jatkohaku vuosille 2023–25
 • Hankehallinnoijana Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, hanketta koordinoi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Mukana hankkeessa ovat lisäksi kaikki Lapin kunnat ja kuntayhtymät.
 • Investoinneista 1 ja 4 vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ja investoinnista 2 Lapin hyvinvointialue.
 • Toimintakustannukset yhteensä 1 461 540 €. Investoinnin 1 osuus on 950 000 €, investoinnin 2 osuus 287 140 € ja investoinnin 4 osuus 224 400 €. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan unionin NextGenerationEU -elpymisrahaston kautta.

Hankkeen työntekijät

Investointi 1 -osio

 • Tanja Gullsten, Omaolo-suunnittelija
 • Marjo Häyry, Vammaistyön asiantuntija
 • Linda Jaako, Päihde- ja riippuvuustyön asiantuntija
 • Johanna Karjalainen, Hoitotyön asiantuntija
 • Eeva Maijala, Hankesuunnittelija
 • Anna Olsen, Mielenterveystyön asiantuntija
 • Lassi Perämäki, Viestintäkoordinaattori
 • Katriina Virta, Sosiaalihuollon asiantuntija
 • Pilvi Vuomajoki, Áššedovdi │Asiantuntija

Investointi 2 -osio

 • Mari Kaltemaa-Uurtamo, Projektipäällikkö
 • Jari Martikainen, Suunnittelija

 Investointi 4 -osio

 • Tarja Lahtonen, Suunnittelija
 • Hanne Lindström, Suunnittelija
 • Joanna Saijets, Plánejeaddji │ Suunnittelija

Hankkeen työntekijät

Marjo Häyry
Erityisasiantuntija, neuropsykiatrinen palvelupolku
Puh. 040 620 8291
marjo.hayry@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
Henkilökortti
Mari Kaltemaa-Uurtamo
Projektipäällikkö
Puh. 040 624 8637
mari.kaltemaa-uurtamo@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke, Investointi 2 -osio
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Kaisa Kostamo-Pääkkö
Kehitysjohtaja / työelämäprofessori
Puh. 040 570 28 44
kaisa.kostamo-paakko@poske.fi
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Lapin yliopisto
kieliosaaminen ruotsi englanti
Henkilökortti
Jari Martikainen
Asiantuntija
Puh. 040 623 6507
jari-pekka.martikainen@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke, Investointi 2 -osio
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti