Lapset, nuoret ja perheet - ekollega

hankkeen logot      

Lapset, nuoret ja perheet

Uutiset

Tapahtumat

Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitetään perhekeskustoimintaa, kuntien perhepalveluita ja niiden monialaista yhteistyötä. Kansallisten linjausten mukaan perhekeskus tarkoittaa palveluiden kokonaisuutta. Se sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Digitaalisten perheiden palveluiden kehittäminen on yksi osa tätä kokonaisuutta.

Perhekeskus auttaa

Perhekeskuksessa lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat yhdessä. Perhekeskus auttaa ja tukee hyvinvointia. Perhekeskus voi olla fyysinen paikka, sähköinen palvelu tai yhteistyöverkosto.​

Perhekeskus​

 • ehkäisee hyvinvointi- ja terveysongelmia​
 • vahvistaa perheiden varhaista tukea ja hoitoa​
 • antaa vertaistukea​
 • tuo tasa-arvoa ja​
 • säästää kustannuksia.​

Lähde: Lastensuojelun keskusliitto

Perhekeskuksen tehtävät

 • Edistää ja seuraa lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia
 • Tukee vanhemmuudessa ja parisuhteessa
 • Tarjoaa varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta
 • Auttaa sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen
 • Ottaa huomioon perheiden monimuotoisuuden
 • Ehkäisee lähisuhdeväkivaltaa
 • Kohtaamispaikka mahdollistaa vertaistuen ja vahvistaa yhteisöllisyyttä

Tähtisakarakuvio, jonka keskellä on lapsi ja perhe ja sakaroissa perhekeskuksen tehtävät (lukevat yllä listassa).

Klikkaa kuva isommaksi uuteen välilehteen.
Lähde: THL (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Perheiden palveluiden verkosto

Verkosto koostuu kuntien nimeämistä sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaisista, sairaanhoitopiirien edustajista, järjestöjen ja seurakunnan sekä saamelaiskäräjien edustajista.

Verkoston tarkoituksena on tehostaa monikanavaisten palveluiden hyödyntämistä, luoda uusia toimintamalleja sekä jakaa tietoa valtakunnallisen perhekeskuskehittämisen ja kunnissa tehtävän kehittämistyön etenemisestä.

 

Lisätietoja

Mikko Närhi
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
mikko.narhi@poske.fi
Avaa henkilökortti

Perhekeskusten kehittäminen

Kehitämme jo olemassa olevia perhekeskuksia ja tuemme uusien keskusten käynnistymis- ja kehittämistyötä seuraavissa Lapin kunnissa (klikkaa kuvakkeista perhekeskusten sometileille ja internetsivuille, linkit aukeavat uudelle välilehdelle):


Perhekeskuskonseptointi


Tulevaisuuden SOTE-keskushankkeen yhtenä tavoitteena on viedä perhekeskustoimintamalli osaksi Lapin hyvinvointialueen rakenteita. Tätä työtä varten on käynnistetty konseptointityö jossa tavoitteena on  Perhekeskustoimintamallin luominen Lapin hyvinvointialueelle. Konseptoinnissa huomioidaan perhekeskuksen tehtävät, palvelut ja palveluverkosto niin paikallisella kuin myös Hyvinvointialueen laajuisesti sekä palveluiden saavutettavuus, johtamis- ja yhteistyörakenteet, osallisuutta tukevat rakenteet ja perhekeskustoiminnan arviointi (mittarit). Lisäksi tavoitteena on monialaisen yhteistyön rakentaminen ja vahvistaminen eri toimijoiden välillä perhekeskuskonseptissa. 

Konseptointityö on käynnistynyt konsulttiyhtiö KPMG:n vetämänä ja konseptointiin osallistuu yli 40 toimijaa eri puolilta Lappia niin Lapin hyvinvointialueelta, kunnista, järjestöistä ja seurakunnista.
kaksi ensimmäistä työpajaa on jo takana, näissä käsiteltiin perhekeskuksen tehtäviä ja olemme päässeet hahmottelemaan johtamisrakennetta. Vielä on 4 työpajaa jäljellä, konseptoinnin on tarkoitus olla valmis elokuun 23 lopussa.

Lasten ja nuorten mielenterveyden ennaltaehkäisy, varhainen tuki ja vanhemmuuden tuki

Lasten ja nuorten mielenterveyden ennaltaehkäisyä, varhaista tukea ja vanhemmuuden tukea kehitetään osana perhekeskuskehittämistä seuraavin toimenpitein:

 • Juurrutetaan Voimaperheet Ole läsnä lapsellesi ja Voimaperheet Huomaa hyvä lapsessasi -ohjelmia
 • Vahvistetaan Lapset puheeksi -menetelmän käyttöä ja luodaan sille rakenteita
 • Kehitetään monialaista yhteistyötä lasten kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyssä ja tunnistamisessa yhteistyössä Barnahus-hankkeen kanssa
 • Vahvistetaan Koulupoissaolot – varhainen tuki -mallia
 • Otetaan järjestöt ja seurakunnat mukaan kehittämistyöhön ja tehdään heidän tarjoamiaan palveluja näkyviksi
 • Vahvistetaan lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta perhekeskuskehittämisessä

Digitaalisten perhepalveluiden kehittäminen

Perhepalveluiden kehittämisessä hyödynnetään monikanavaisia palveluita, joilla parannetaan palveluiden saatavuutta sekä saavutettavuutta. Digitaalisten palvelujen avulla voidaan täydentää jo olemassa olevaa palvelupalettia. Teemme yhteistyötä kuntien lapsi- ja perhepalveluiden toimijoiden, kolmannen sektorin, seurakuntien, erikoissairaanhoidon sekä kehittäjäasiakkaiden kanssa hyödyntäen kansallista sähköisen perhekeskuksen kehittämistyötä.

Palvelupilotit

Luomme kuntien kanssa yhteisiä toimintamalleja ja palveluja, joilla perheitä voidaan tukea. Kehittämistyössä huomioidaan Omaolo ja Terveyskylä-kokonaisuuksiin sisältyvät palvelut.

Pyydä apua -palvelu

Pyydä apua -nappi on lapsiperheille ja nuorille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Nappia painamalla voi pyytää apua, kysyä neuvoa tai jättää yhteydenottopyynnön. Yhteydenottoihin vastaavat lasten, nuorten ja perheiden palveluiden työntekijät.

Kunnat, joissa Pyydä apua palvelu käytössä 6.9.2023


Lastensuojelun kehittäminen

Kehitämme Lapin lastensuojelua osana Tulevaisuuden sote-keskus ja perhekeskuskehittämistä. Lastensuojelun kehittämisen tavoitteena on 

 • vahvistaa osaamista ja keinoja tunnistaa lapsen suojelun ja tuen tarvetta eri palveluissa
 • vahvistaa ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä siten, että lastensuojelun asiakkaana oleva lapsi ja perhe saa tarvitsemansa tuen ja palvelut monialaisesti ja asiakaslähtöisesti 
 • tunnistaa ja ylläpitää lastensuojelun sosiaalityön konsultaatio- ja tukirakenteita. 

Yhteystiedot: Maija Hiltula, etunimi.sukunimi@poske.fi


Yhteystiedot

Maija Hiltula
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 668 63 54
maija.hiltula@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Mikko Närhi
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 592 60 53
mikko.narhi@poske.fi
VASA 2 - Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
kieliosaaminen englanti
Henkilökortti