Lapset, nuoret ja perheet - ekollega

Lapset, nuoret ja perheet

Uutiset

Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitetään perhekeskustoimintaa, kuntien perhepalveluita ja niiden monialaista yhteistyötä. Kansallisten linjausten mukaan perhekeskus tarkoittaa palveluiden kokonaisuutta. Se sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Digitaalisten perheiden palveluiden kehittäminen on yksi osa tätä kokonaisuutta.

Perhekeskusten kehittäminen

Kehitämme jo olemassa olevia perhekeskuksia ja tuemme uusien keskusten käynnistymis- ja kehittämistyötä seuraavissa Lapin kunnissa:

 • Enontekiö (käynnistymässä)
 • Inari
 • Kemi
 • Kemijärvi
 • Kittilä
 • Kolari
 • Muonio
 • Posio
 • Rovaniemi
 • Salla
 • Simo
 • Sodankylä
 • Tornio
 • Ylitornio

Mikä on perhekeskus?

Lähde: Lastensuojelun Keskusliitto

 

Perheiden palveluiden verkosto

Verkosto koostuu kuntien nimeämistä sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaisista, sairaanhoitopiirien edustajista, järjestöjen ja seurakunnan sekä saamelaiskäräjien edustajista.

Verkoston tarkoituksena on tehostaa monikanavaisten palveluiden hyödyntämistä, luoda uusia toimintamalleja sekä jakaa tietoa valtakunnallisen perhekeskuskehittämisen ja kunnissa tehtävän kehittämistyön etenemisestä.

Seuraava verkoston tapaaminen:

8.11.2022 klo 13.00-16.00
Aiheena on perhekeskuskehittämistyön eteneminen lapissa.
Lisätietoja: Mikko Närhi


Digitaalisten perhepalveluiden kehittäminen

Perhepalveluiden kehittämisessä hyödynnetään monikanavaisia palveluita, joilla parannetaan palveluiden saatavuutta sekä saavutettavuutta. Digitaalisten palvelujen avulla voidaan täydentää jo olemassa olevaa palvelupalettia. Teemme yhteistyötä kuntien lapsi- ja perhepalveluiden toimijoiden, kolmannen sektorin, seurakuntien, erikoissairaanhoidon sekä kehittäjäasiakkaiden kanssa hyödyntäen kansallista sähköisen perhekeskuksen kehittämistyötä.

Palvelupilotit

Luomme kuntien kanssa yhteisiä toimintamalleja ja palveluja, joilla perheitä voidaan tukea. Kehittämistyössä huomioidaan Omaolo- ja Terveyskylä-kokonaisuuksiin sisältyvät palvelut.


Lasten ja nuorten mielenterveyden ennaltaehkäisy, varhainen tuki ja vanhemmuuden tuki

Lasten ja nuorten mielenterveyden ennaltaehkäisyä, varhaista tukea ja vanhemmuuden tukea kehitetään osana perhekeskuskehittämistä seuraavin toimenpitein:

 • Juurrutetaan Voimaperheet - ole läsnä lapsellesi ja Voimaperheet - huomaa hyvä lapsessasi -ohjelmia
 • Vahvistetaan Lapset puheeksi -menetelmän käyttöä ja luodaan sille rakenteita
 • Kehitetään monialaista yhteistyötä lasten kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyssä ja tunnistamisessa yhteistyössä Barnahus-hankkeen kanssa
 • Vahvistetaan Koulupoissaolot - varhainen tuki -mallia
 • Otetaan järjestöt ja seurakunnat mukaan kehittämistyöhön ja tehdään heidän tarjoamiaan palveluja näkyviksi
 • Vahvistetaan lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta perhekeskuskehittämisessä

Yhteystiedot

Tuula Mäntymäki
Terveydenhuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 358 01 06
tuula.mantymaki@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti
Mikko Närhi
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 592 60 53
mikko.narhi@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen englanti
Henkilökortti