Ohjausryhmä - ekollega

hankkeiden, rahoittajan sekä Posken ja Laphan logot Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen, Ikäystävällinen Lappi -hankkeen ja VASA 2 -hankkeen ohjausryhmä

Ohjausryhmä valvoo ja tukee hankesuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden ja tulosten saavuttamista sekä mahdollistaa hankkeiden toimintaedellytykset.

Ohjausryhmä:

 • hyväksyy hankkeiden toimintasuunnitelmat,
 • seuraa hankkeiden edistymistä,
 • seuraa talouden toteutumista ja hankkeille asetettujen tavoitteiden toteutumista hankesuunnitelman mukaisesti.

Ohjausryhmä toimi myös Sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeen ohjausryhmänä 31.12.2021 asti.

Kokousasiakirjat

Ohjausryhmän kokous 28.11.2023

Ohjausryhmän kokous 29.8.2023

Ohjausryhmän kokous 28.2.2023

Ohjausryhmän kokous 30.11.2022

Ohjausryhmän kokous 24.8.2022

Ohjausryhmän kokous 25.5.2022

Ohjausryhmän kokous 24.2.2022

Ohjausryhmän kokous 16.12.2021

Ohjausryhmän kokous 25.11.2021

Ohjausryhmän kokous 19.8.2021

Ohjausryhmän kokous 18.5.2021

Ohjausryhmän kokous 25.2.2021

Ohjausryhmän kokous 14.1.2021

Varsinaiset jäsenet

 • Liisa Niiranen
  Sosiaalijohtaja, Lapin hyvinvointialue
 • Johanna Korteniemi
  Perheiden ja työikäisten palvelujen johtaja, Lapin hyvinvointialue
 • Mirja Kangas
  Vammaisten palvelujen johtaja, Lapin hyvinvointialue
 • Annukka Marjala
  Ikääntyneiden palvelujen johtaja, Lapin hyvinvointialue
 • Miia Palo
  Terveysjohtaja, Lapin hyvinvointialue
 • Jyri J. Taskila
  Johtajaylilääkäri, Lapin hyvinvointialue
 • Leena Karjalainen
  Hoitotyön johtaja, Lapin hyvinvointialue
 • Tuula Saukkonen
  Sairauksien ehkäisyn ja hoidon johtaja, Lapin hyvinvointialue
 • Minna-Riitta Pekki
  Toiminta- ja työkyvyn tuen johtaja, Lapin hyvinvointialue
 • Antti Alaräisänen
  Mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon johtaja, Lapin hyvinvointialue
 • Anu Maksimow
  Somaattisen erikoissairaanhoidon johtaja, Lapin hyvinvointialue
 • Petra Portaankorva
  Päivystyksen ja valmiuden johtaja, Lapin hyvinvointialue
 • Mikko Häikiö
  Kehitysjohtaja, Lapin hyvinvointialue
 • Jaana Leinonen
  Tutkimusjohtaja, Lapin hyvinvointialue
 • Sirkka-Liisa Olli
  Strategiajohtaja, Lapin hyvinvointialue
 • Riitta Muhonen
  Viestintäjohtaja, Lapin hyvinvointialue
 • Mikko Päkkilä
  Tietohallintojohtaja, Lapin hyvinvointialue
 • Tuuli Miettunen
  Kehittämispäällikkö, Lapin hyvinvointialue
 • Riitta Ollila
  Va. toiminnanjohtaja, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys
 • Mirja Tahvonen
  Pääluottamusmies, Tehy
 • Piiju Leppänen
  Pääluottamusmies, Super
 • Auvo Kilpeläinen
  Lapin hyvinvointialueen luottamushenkilö
 • Raija Kerätär
  Lapin hyvinvointialueen luottamushenkilö
 • Anne Länsman-Magga
  Sosiaali-ja terveyssihteeri, Saamelaiskäräjät

Varajäsenet

 • Johanna Korteniemi
  Perheiden ja työikäisten palvelujen johtaja, Lapin hyvinvointialue
 • Kaisa-Maria  Rantajärvi
  Perheiden ja työikäisten palvelujen vastuuyksikköjohtaja, Lapin hyvinvointialue
 • Maija Tervo
  Vammaispalvelujen vastuuyksikköjohtaja, Lapin hyvinvointialue

 • Ikääntyneiden palvelujen vastuuyksikköjohtaja, Lapin hyvinvointialue
 • -
   
 • -
   
 • -
   
 • Outi Palmen
  Johtava lääkäri, Lapin hyvinvointialue
 • Sari Ahlsved
  Vastuuyksilön johtaja, Lapin hyvinvointialue
 • -
   
 • -
   
 • -
   
 • Mikko Päkkilä
  Tietohallintojohtaja, Lapin hyvinvointialue
 • Rea Karanta
  Kehittämispäällikkö, Lapin hyvinvointialue
 • Teija Moisanen
  Suunnittelupäällikö, Lapin hyvinvointialue
 • Minna Aula
  Viestintäasiantuntija, Lapin hyvinvointialue
 • Vesa-Matti Tolonen
  Tietohallintopäällikkö, Lapin hyvinvointialue
 • Tytti Kumpulainen
  Järjestökeskuspäällikkö, Toivola-Luotolan Setlementti ry
 • Antti Väänänen
  Pääluottamusmies, Juko
 • Teija Tuomikoski
  Luottamusmies, JHL
 • Jonna Parviainen
  Lapin hyvinvointialueen luottamushenkilö
 • Pekka Tiitinen
  Lapin hyvinvointialueen luottamushenkilö
 • Kaisa Ruokojärvi
  Ma. sosiaali- ja terveyssihteeri, Saamelaiskäräjät

Ohjausryhmän asiantuntijat

 • Kaisa Kostamo-Pääkkö
  Kehitysjohtaja, Poske
 • Rea Karanta
  Kehittämispäällikkö, Lapin hyvinvointialue
 • Erja Mustonen
  Valvoja, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, STM
 • Kirsi Paasovaara
  Valvoja,/hankepäällikkö Kestävän kasvun ohjelma, STM
 • Satu Karppanen
  Yhteyshenkilö, Tulkoti-ohjelma, STM
 • Juha Fränti
  Aluekoordinaattori, Pohjois-Suomi THL
 • Hanne Vasankari
  Aluekoordinaattori, Pohjois-Suomi THL
 • Eeva Maijala
  Suunnittelija, VASA2-hanke
 • Tiina Ylikangas
  Talous- ja henkilöstösuunnittelija, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus