Ikäihmiset - ekollega

Ikäihmiset

Uutiset


”Lappilainen hyvinvoiva ikäihminen kokee elävänsä turvallista, mielekästä sekä oman näköistä arkea ja hän saa monialaisen yhteistyön tuloksena oikea- aikaista, yhdenvertaista ja riittävää apua elämiseen ja asumiseen.”

RAI-järjestelmän käytön vahvistaminen

RAI-järjestelmän käyttöönotto kotihoidossa ja asumispalveluissa

Tavoitteena on tuottaa Lapin hyvinvointialueelle RAI:n käytölle yhteinen suunnitelma. Perustana toimii THL:n RAI-järjestelmän käyttöönottomalli.

Kunnat, joissa RAI-järjestelmä on jo ollut käytössä:

  • Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Muonio, Posio, Rovaniemi, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio ja Ylitornio

Kunnat, joissa käyttöönotto on alkanut käyttöönottomallin mukaisesti:

  • Enontekiö, Kolari, Pelkosenniemi, Pello, Ranua, Salla, Savukoski ja Utsjoki

Lapin RAI-koordinaatioverkosto

Verkoston tarkoituksena on vahvistaa RAI-osaamista koko Lapin alueella ja tuottaa yhteinen RAI:n jatkuvan käytön suunnitelma sekä jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Verkosto koostuu kuntien RAI-koordinaattoreista sekä nimetyistä RAI-vastaavista.

Seuraava verkoston tapaaminen:

  • 14.12.2022 klo 13.00-15.00 teemana yhteisöllisen asumisen RAI sekä koordinoituminen hyvinvointialueella - vastuut ja roolit. Lisäksi ajankohtaista kansallisesta RAI-kehittämisestä

Jos sinulla herää kysymyksiä verkostoon liittyen, ota rohkeasti yhteyttä:
Ringa Härkönen
ringa.harkonen@poske.fi, p. 040 596 4118


Ikäihmisten palveluiden verkostollinen kehittäminen

Vanhustyön kehittämisverkosto

Verkostossa on ollut edustus kaikista Lapin kunnista sekä Lapin sairaanhoitopiiristä. Verkosto on käsitellyt ikäihmisten palvelujen kehittämistoimia ja toiminut Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen vetämänä. Toiminnalla on pyritty vahvistamaan toimivia ratkaisuja palvelujen saatavuuden, jatkuvuuden sekä monialaisen ja monitoimijaisen yhteistyön edistämiseksi.

Seuraava verkoston tapaaminen:

  • Ei sovittuja tapaamisia

HankeyhteistyöIkäystävällinen Lappi -hankkeen logo       

Ikäihmisten palveluiden kehittämistä tehdään yhdessä Ikäystävällinen Lappi -hankkeen kanssa. 

Tutustu Ikäystävällinen Lappi -hankkeen sivuihin

 


Perhehoidon edistäminen

Perhehoidon avulla voidaan tukea ikäihmisten kotona asumista ja se on myös ratkaisu muun muassa omaishoitajan tueksi. Perhehoitajien osaamista edistetään tarpeen mukaan ja vertaistuki mahdollistetaan etänä toimivan vertaisverkoston avulla. Syksyllä 2021 Perhehoitoliiton Kotona perheessä -hankkeessa on laadittu hyvän perhehoitoarjen suositukset, jotka ovat hyvä työkalu perhehoitajan tukemiseen sekä vastuutyöntekijälle perhehoidon valvontaan liittyen. Tuemme kuntia suositusten käytön edistämisessä.

Perhehoidon edistämisessä tehdään yhteistyötä Leader-Pohjoisin Lappi -toimijoiden kanssa niin toimeksiantoperusteisen kuin ammatillisenkin perhehoidon suhteen. Yhteistyössä toteutamme myös ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennuksen huhtikuussa 2022.


Digitaalisten palvelujen käyttöönotto

Toimiva Kotihoito Lappiin- hankkeessa käyttöönotetun teknologia hyödyntämistä jatketaan ikäihmisten kotona pärjäämisen tueksi muiden palveluiden rinnalle. Etäturvateknologian tuottamaa tietoa voidaan käyttää myös ennaltaehkäisyssä sekä ennakoinnissa, hankkeessa tuetaan kuntien henkilöstön osaamista etäturvateknologian monipuoliseen hyödyntämiseen.


Ikäihmisten kuntoutus

Hankkeen aikana otetaan käyttöön kotikuntoutuksen sekä ennakoivan kotiutuksen mallit, jotta tarjolla on parempia ja joustavasti kohdennettuja kotiin annettavia palveluja. Myös toimintakykyä ja kuntoutusta edistävä toiminta ja palvelut lisääntyvät. Kotikuntoutuksella ja ennakoivalla kotiutuksella tavoitellaan ikäihmisen toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa, mikä tapahtuu hänen asuin‐/elinympäristössään. Kuntoutuksen toimijoita tuetaan sitoutumaan yhteisiin toimintaperiaatteisiin. Kotikuntoutuksesta tulee kaikkien yhteinen asia: vanhuspalvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, kolmas sektori ja yksityiset palveluiden tuottajat.  Kotikuntoutuksen malli selkeyttää kuntoutuksesta vastaavien roolia, vahvistaa kotihoidon kuntoutuksellista osaamista ja tukee asiakkaiden kotona asumista.


Yhteystiedot

Ringa Härkönen
Ikäihmisten palveluiden suunnittelija
Puh. 040 596 4118
ringa.harkonen@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen suomi englanti
Henkilökortti
Jenny Järvinen
Kuntoutuksen erityisasiantuntija
Puh. 040 672 7101
jenny.jarvinen@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
kieliosaaminen suomi ruotsi englanti
Henkilökortti