Hankevalmistelu 2020 - ekollega

Lapin sote-uudistus -hankkeiden valmistelu keväällä 2020

Valtion tuki alueelliseen valmisteluun oli haettavissa 30.4.2020 mennessä kahteen eri ohjelmaan.

 1. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta oli mahdollista hakea rahoitusta peruspalveluiden toiminnalliseen kehittämiseen.
 2. Rahoitusta oli haettavissa myös sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukeviin hankkeisiin. Rakenneuudistusrahoitus on tarkoitettu vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun.

Vuoden 2020 haussa painotettiin erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa, lasten ja nuorten palveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. Painopisteenä oli myös edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittäminen.

Lapin kunnanjohtajien kokouksessa 18.12.2019 päätettiin, että Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja valmistelun vetovastuu on Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksella. Hankehakemuksen työstämisestä vastasivat Poske, Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö.

Lapin maakunta palautti hakemukset molempiin hankkeisiin määräaikaan mennessä


Hankevalmistelua tehtiin laajassa maakunnallisessa yhteistyössä kevään 2020 ajan. Hankkeen valmistelu toteutettiin yhteistyössä Lapin maakunnan kuntien, kuntayhtymien ja sidosryhmien (järjestöt, Kela, saamelaiskäräjät) kesken. Valmistelutiimi osallisti kuntia, kuntayhtymiä, sekä muita sidosryhmiä (yksityinen sektori, järjestöt, oppilaitokset) hankevalmisteluun. Valmistelutiimi tapasi alkuvaiheessa kuntien edustajia ja kokosi yhteen kehittämistarpeita. Hanketta valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä myös Pohjois-Suomen aluekoordinaattorin kanssa (THL). Itse hankkeen ja hankesuunnitelman valmistelu toteutettiin maakunnallisina työpajoina:

 1. Kehittämistarpeiden valinta Rovaniemellä ja etäyhteyksin 29.1.2020 (osallistujia 139)
  Katso diasarja kehittämisen tarpeista Lapissa
  Lue työpajakooste Lapin alueen tarpeista
 2. Tavoitteiden määrittely Rovaniemellä ja etäyhteyksin 17.2.2020 (osallistujia 158)
 3. Toimenpiteiden määrittely tavoitteille Kemissä ja etäyhteyksin 27.2.2020 (osallistujia 108)
 4. Tavoitteiden ja toimenpiteiden kokonaisuus etäseminaari 19.3.2020 (osallistujia 70)

 

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru vieraili 17.8.2020 Rovaniemellä sote-uudistuksen esittelytilaisuudessa. Katso tilaisuuden tallenne tästä (linkki ohjautuu tilaisuuden tallenteeseen youtube.com -verkkosivuille)

Valmistelutiimi

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

 • Kaisa Kostamo-Pääkkö
 • Maria Martin
 • Tiina Ylikangas

Lapin sairaanhoitopiirin alue

 • Rea Karanta
 • Miia Palo
 • Sirpa Hakamaa
 • Mikko Häikiö

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alue

 • Teija Moisanen
 • Pertti Sakaranaho
 • Jenni Vanhala
 • Kari S. Lankinen
 • Mikko Päkkilä