Vähähiiliset sote-palvelut - ekollega

hankelogotVähähiiliset sähköiset sote-palvelut Lapissa (2021–2023)

Tapahtumat

Uutiset

Tietoa hankkeesta

Vähähiiliset sähköiset sote-palvelut Lapissa -hankkeessa lisätään Lapin asukkaiden tietoisuutta sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvihuonekaasupäästöistä, jotta he pystyvät vertailemaan palveluita ympäristökuormituksen perusteella ja valitsemaan vähähiilisiä vaihtoehtoja. Hiilineutraali yhteiskunta on suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin tavoite, ja myös sote-alan palveluntuottajat tarvitsevat tuotteita, jotka tukevat ilmastotavoitteita.

Hankkeen toiminnan avulla tuotetaan sote-palveluiden käyttäjille mahdollisuus laskea heidän oman toimintansa ilmastovaikutuksia palvelukohtaisesti. Lisäksi heille tarjotaan konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä ympäristön kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen sähköisten palvelujen avulla tarkoittaa.

Tuotetun tiedon avulla tuetaan myös sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia vähähiilisten palveluvaihtoehtojen lisäämisessä, jotta tuotteet vastaavat sote-palvelujen käyttäjien tarpeisiin. Palveluiden tuottajille tuotetaan tietoa sekä alueellisella palvelutarjottimella olemassa olevien sähköisten palveluiden kasvihuonekaasupäästöjen säästöistä että mahdollisuuksista kehittää ja lisätä ilmastoystävällisiä toimenpiteitä.

Hankkeessa hyödynnetään Virtu.fi – sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut maakunnan markkinoille -hankkeissa (A73708, A73778) kehitettyjä kasvihuonekaasupäästö-laskuria ja tiedonkeruumenetelmää. Hankehenkilökunta tiedottaa sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden mahdollisuuksista sekä alueen asukkaille että sosiaali -ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotta ilmastoystävälliset tavat käyttää palveluita lisääntyvät ja konkreettiset toimenpiteet, kuten nykyisten palveluiden kasvihuonekaasupäästöjen säästöt ja myönteiset ilmastovaikutukset, tulevat yleisempään tietoisuuteen. Tuloksena edistetään ilmastonvaikutuksia vähentävien palveluiden tuotantoprosessien käyttöönottoa.

Tällä hetkellä työstämme

 • Sähköisistä palveluista tiedottaminen (mm. Pyydä apua -palvelusta ja sosiaalihuollon tuen tarpeen ilmoituksesta viestimisen laajentaminen uusiin Lapin kuntiin sekä vanhoissa kunnissa palvelun juurruttaminen)
 • Huhti-toukokuu: Hiilijalanjälkilaskurin saamekäännösten työstäminen alihankkijoiden avulla, kustannushyötyoppaan verkkoversion työstäminen/viimeistely
 • Kesäkuu: Hiilijalanjälkilaskurin uusien kieliversioiden työstäminen Virtuun alkaa

Hankefakta

 • Toiminta-aika: 1.9.2021–31.8.2023
 • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske)
 • Hankehallinnoija: Lapin hyvinvointialue
 • Toimintakustannukset:  236 280 €
 • Rahoittaja: Lapin liitto (EAKR)

Hanketyöntekijät

 • Maiju Saarreharju, tiedottaja-koordinaattori
  etunimi.sukunimi@poske.fi | 040 721 6671
  Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske
  Avaa henkilökortti
 • Kaisa Kostamo-Pääkkö
  kaisa.kostamo-paakko@poske.fi | 040 570 2844
  Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske
  Avaa henkilökortti