Virtu.fi-maakunta-hanke - ekollega

Hanke on päättynyt 31.12.2020, eikä hankkeen sivuja enää päivitetä

Virtu.fi -sähköiset sote-palvelut maakunnan markkinoille

Virtun tekninen tuki laajenee

Uudistuksessa on parannettu tuen yhteystietojen löydettävyyttä ja nyt ne löytyvät jokaiselta sivulta. Olemme myös ottaneet käyttöön chat-palvelun ja lisänneet usein kysytyt kysymykset verkkosivuille. Lisäksi tiimi on vahvistunut uudella jäsenellä, Tuomas Laajasella.
 
Virtu-tuki on käytettävissä ma-pe klo 9-15

Tietoa hankkeesta

Hankkeessa kehitetään pk-yritysten ja muiden sote-palveluiden tuottajien valmiuksia hyödyntää digitalisaatiota sote-palveluiden kehittämisessä ja vastata sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin. Lisäksi laajennetaan virtu.fi-palveluvalikko sähköisten palveluiden lisäksi muihin sote-palveluihin ja luodaan maakunnan sote-palvelutarjotin erillisessä investointihankkeessa.

Toimenpiteet:

 • Käytännön tuki pk-yrityksille sote-palveluiden digitalisointiin
 • Virtu.fi-palveluportaalin kehittäminen
 • Sote-tietointegraatioiden pilotointi

Hankefakta

 • Rahoittaja: Lapin liiton Suomen rakennerahasto-ohjelma (EAKR)
 • Hankekoodi:  A73708
 • Hallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
 • Toteuttaja: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Toteutusaika: 01.01.2018–31.12.2020
 • Hankesuunnitelma (pdf)
 • Kokonaisbudjetti: 817 957 €
  • saatu rahoitus 654 365€
  • omarahoitus 163 592€

Hankkeen työntekijät

Hankkeen toiminta

Käytännön tuki mikro- ja pk-yrityksille palveluiden digitalisointiin

Hankkeessa tuetaan Lapin maakunnan sote-alan mikro- ja pk-yrityksiä palveluiden sähköistämisessä. Toiminta toteutetaan kokeilujen kautta, joissa hyödynnetään virtu.fi innovaatioympäristöä. Palveluiden digitalisoinnilla tuetaan kestävää kehitystä ja vähähiilistä yhteiskuntaa. Lue lisää virtu.fi -innovaatioympäristöstä (pdf).

Sote-palvelun tuottajia on tuettu tekemällä heille työkirja, johon on koottu tietoa Virtu-innovaatioympäristössä käytössä olevista palvelumuodoista ja kuinka ne voi ottaa käyttöön.

Lapin maakunnan sote-alan mikro- ja pk-yritykset voivat pilotoida kuvapuhelinpalveluita, hyvinvoinnin mittareita ja sähköistä viestintää. Palvelut voivat olla asiakkaille ja/tai ammattilaisten välisiä. Pilotoinnesta kerätään tietoa niiden vaikutuksesta kasvihuonekaasupäästöihin.

Oletko kiinnostunut kokeilemaan sähköisiä palveluita omassa yrityksessäsi?

Loppuneet kokeilut

Kokeilun jälkeen jatkuvat palvelut:

Päättyneet kokeilut

 • Villa Hilma Oy: sähköisen yhteydenottopyynnön ja ammattilaisten välisen viestinnän kokeilu
 • Kemijärven puheterapeutti: Puheterapian etätapaamisten kokeilu
 • Lapin terapiakolmio: Toimintaterapian etätapaamisten ja etäkonsultaation kokeilu
 • Kotatuli Tmi: Terapia etätapaamisten kokeilu
 • Pohjankodit Oy: nuorisokodin nuorten, vanhempien ja ammattilaisten etätapaamisten kokeilu
 • SOS-Lapsikylä: etätapaamisten kokeilu perhekuntoutuksessa ja avoperhekuntoituksessa sekä viestinvälitys tukiperhe- ja sijaisperhetyössä
 • Mervi Muotka tmi: terapian etätapaamisten kokeilu

virtu.fi -palveluportaalin kehittäminen

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus on perustettu 2008 ja avattu nykymuotoisena vuonna 2013. Kuuden vuoden aikana sähköisten palveluiden käyttö on laajentunut ja ihmiset käyttävät entistä enemmän mobiililaitteita asioiden hoitamiseen. Tämä asettaa muutospaineita palveluportaalille. Hankkeessa uudistetaan Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus asiakkaille ja ammattilaiselle kokonaisvaltaisesti.

Esiselvitys ja suunnittelu

Esiselvityksessä on kerätty ja tuotettu erilaista tietoa virtu.fi -palveluportaalin toimintojen ja tarpeiden määrittelemiseksi ja toteutuksen suunnittelemiseksi.

Toteutus

Uusi virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

 • mukautuu käyttäjän päätelaitteen mukaan ja toimii hyvin mobiilaitteilla
 • on saavutettavuusdirektiivin mukainen
 • sisältää selkeät ja lyhyet palvelupolut
 • on visuaaliselta ilmeeltään ajanmukainen ja tätä päivää

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toteutukseen on osallistunut yrityksiä ja yhteistyökumppaneita. Linkit avautuvat uudelle välilehdelle

 

Sote-tietointegraatioiden pilotointi

Hankkeessa hyödynnetään sote-tietointegraatioita, jolla pyritään helpottamaan pk-yrityksien ja muiden sote-palveluiden tuottajilla asiakasprosessin hallintaa sekä tiedonsiirtoa eri toimijoiden välillä. Näin pyritään parantamaan palveluiden laatua ja helpottamaan valinnanvapauden toteuttamista asiakkaan ja palvelun tuottajan näkökulmasta.

Hankkeessa on kontaktoiduille yrityksille esitelty Suomi.fi -palvelutietovaranto (PTV) ja perustettu Lapin sairaanhoitopiirin Codeserver -palvelimelle virtu.fi -osio, jonka avulla hallinnoidaan ja julkaistaan palveluiden tietoja uudistuvaan palveluportaaliin. Palveluiden tietolähteinä on PTV-palvelutietovaranto sekä CSAMHealth oy:n palveluiden tiedot.