Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs

Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáš

Etusivu - ekollega

Poimintoja tapahtumista

Tule kuulolle Ikäystävällinen Lappi -hankkeen koulutuksiin!

Hanke järjestää koulutuksia muun muassa valmentavasta johtajuudesta 4.12., henkilöstön saatavuuden kehittämisestä 7.12. sekä lähiesihenkilön tietojohtamisesta 29.11. Klikkaa teemoja päästäksesi tapahtumasivuille.

Hyvinvointilähetteiden laatimisen kehittämistapahtuma 28.11.

Oletko laatinut hyvinvointilähetteitä? Mitä kehitettävää niiden laatimisessa olisi? Tule paikalla VASA 2 -hankkeen järjestämään tapahtumaan jakamaan kokemuksiasi ja kehittämisideoitasi. Lue lisää: hyvinvointilähete kehittäminen

Aamupaloja sosiaalityöstä -webinaari 14.12. + marraskuun webinaarin tallenne

Vuoden viimeiset Aamupalat tarjoillaan joulukuun puolivälissä, tuolloin aiheena on sosiaalinen luototus ja alustajana Helsingin kaupungin Anna-Mari Niiranen. Lue lisää tästä linkistä: Aamupalat joulukuu. Marraskuun tallennetta voit katsoa 7.12. asti tämän linkin kautta: tallenne marraskuu

Vanhemmuuden webinaarit: Vanhemmuuden tukeminen saamen kielellä 5.12.

Tule kuulolle vuoden viimeiseen vanhemmuuden webinaariin kuulemaan saamenkielisestä vanhemmuuden tukemisesta. Lue lisää tästä linkistä: vanhemmuuden webinaarit

Kehittämiskuulumisia: Työttömien terveystarkastukset 11.12.

Tervetuloa kuulemaan, miten Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hankkeessa on kehitetty työttömien terveystarkastuksia osana Työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen palveluita. Lue lisää: työttömien terveystarkastukset

Aamupaloja sosiaalityöstä -webinaari 14.12. + marraskuun webinaarin tallenne

Vuoden viimeiset Aamupalat tarjoillaan joulukuun puolivälissä, tuolloin aiheena on sosiaalinen luototus ja alustajana Helsingin kaupungin Anna-Mari Niiranen. Lue lisää tästä linkistä: Aamupalat joulukuu. Marraskuun tallennetta voit katsoa 7.12. asti tämän linkin kautta: tallenne marraskuu

Poimintoja uutisista

Hae Lapin yliopiston tehtävää VASA 2 -hankkeessa 8.12. mennessä

Lapin yliopisto etsii tutkijaa osahankkeeseen, jossa tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monitoimijaista yhdyspintayhteistyötä ja sen johtamista Lapissa. Osana tehtävää muun muassa rakennetaan yhdyspintayhteistyön analyysimallia. Lue lisää ja hae tehtävää: VASA 2 tutkija

Arkeen Voimaa: ”Kukapa meistä ei tarvitsisi arkeen voimaa ja työkaluja”

VASA 2 -hankkeen itsehoitoryhmä Torniossa on päässyt Kotikulmilta-lehden sivuille. Lue aluekoordinaattori Linda Jaakon ja ryhmään osallistuneen Jani Jylkän ajatuksia tämän linkin kautta: Arkeen Voimaa

Saamenuorten työpajat järjestettiin 22.-24.11.2023

VASA 2 -hanke ja Tulevaisuuden sote-keskus –hanke järjestivät yhteistyössä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja saamelainen psykososiaalisen tuen yksikkö Uvjj - Uvjâ – Uvjan kanssa työpajoja yläasteikäisille saamelaisnuorille. Lue lisää: saamenuoret

Ikäystävällinen Lappi- ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden webinaarit loka-marraskuussa

Hankkeet järjestävät kehittämistyön tuloksia kokoavan webinaarisarjan loppuvuodesta 23.10. alkaen. Tule kuulemaan, mitä hankkeissa on tapahtunut! Lue lisää ja katso webinaarisarjan ohjelma tästä linkistä: webinaarisarja

Neuvokas perhe edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä

Osa perhekeskuskehittämistä Sydänliiton Neuvokas perhe -menetelmä on otettu käyttöön Rovaniemellä ja Torniossa. Menetelmä perustuu tutkittuun tietoon ja tähtää lapsiperheiden laadukkaaseen elintapaohjaukseen. Lue lisää: Neuvokas perhe

Suun terveydenhuollon toimintaan liittyen koulutettu satoja Lapin hyvinvointialueen ammattilaisia

Motivoivan haastattelun käytön valmennukset on koettu Lapin suun terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa tärkeäksi. Lue lisää valmennuksista: STH valmennukset. Tutustu myös kotihoidon työntekijöille pidettyjen hands on -työpajojen antiin: STH hands on -pajat

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelun ammattilaispalveluun, eKollegaan, voit kirjautua joko käyttäjätunnus-salasanalla tai toimikortilla. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät käyttöoikeudet saat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta Virtu-tuesta.

Kirjaudu sisään eKollegaan

Kirjaudu Ekollegaan

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Olemme Pohjois-Suomen alueella toimiva sosiaalialan kehittämisorganisaatio. Teemme kehittämistä yhdessä kuntien, oppilaitosten, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kanssa. Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen. Poske on aloittanut toimintansa 2001 ja vuosien varrella toiminnan painopisteiksi ovat muotoutuneet erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen sekä hyvinvointistrateginen työ ja arviointi. Lisäksi Posken valtakunnallinen eritystehtävä on saamenkielisten ja –kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Posken hankkeet

HOP – hyvinvointia, osallisuutta ja pärjäämistä

Hankkeessa kehitetään, testataan ja pilotoidaan työmenetelmiä ja välineitä haastavassa tilanteessä elävien hyvinvoinnin, osallisuuden sekä taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Hanke tuottaa tietoa ja lisää ymmärrystä taloudellisesta huono-osaisuudesta sekä tutkii ja kehittää yhteistyössä työmenetelmiä ja -välineitä. Lisäksi toteutetaan kehittäjäasiakasvalmennusta raha-asioiden haasteita kohdanneille henkilöille.

Lue lisää hankkeesta

Ikäystävällinen Lappi

Hankkeessa keskitytään mm. palveluohjauksen ja -tarpeen arvioinnin yhtenäistämisprosessiin, edistetään palveluohjauksen ja -arviointiyksiköiden perustamista, edesautetaan erilaisten kotona asumista tukevien teknologisten palvelujen ja välineiden käyttöönottoa sekä suunnitellaan tulevalle hyvinvointialueelle teknologisten sovellusten käsikirja.

Lue lisää hankkeesta

Kansa-koulu 5

Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisrakenteiden muodostumista yhteistyössä kansallisten toimijoiden ja hyvinvointialueiden kanssa. Hankkeen toiminta jakautuu kahteen työpakettiin ja toteutuu yhteiskehittämisen keinoin sekä kansallisella, alueellisella että paikallisella hyvinvointialuetasolla.

Lue lisää hankkeesta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Hankkeen tavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa palvelut yhteensovitettuna. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.

Lue lisää hankkeesta

VASA2 – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

Hankkeen tavoitteena on pitkävaikutteinen kehittäminen, jonka avulla vastataan koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin. Kehitämme Lapin hyvinvointialueen sote-palvelujen saatavuutta ja hoitoon pääsyä. Hankkeen toimenpiteistä hyötyvät lappilaiset palveluiden käyttäjät.  

Lue lisää hankkeesta