Verkostokonsultit

Verkostokonsultit ovat THL:n ja Rovaniemen kaupungin yhteistyössä kouluttamia vuorovaikutuksellisten toimintatapojen ja menetelmien osaajia.

Yhteistyöverkostoissa ja asiakaspalavereissa verkostokonsulttien tehtävä on asiasta ulkopuolisena toimijana huolehtia kaikkien tasavertaisesta osallistumisesta ja kuulluksi tulemisesta hyväksyvässä ilmapiirissä. Verkostokonsultti ei ota kantaa, neuvo tai pyri vaikuttamaan käsiteltävään asiaan. Verkostokonsulttien työote tukee huolen puheeksi ottamista sekä ohjaa hyvään, tulevaan suuntaavaan ratkaisukeskeiseen asioiden käsittelyyn. Asiakkaan tai osallistujan omaa toimijuutta vahvistetaan. Kaikkien osapuolten näkökulmat huomioidaan tasavertaisesti, jotta yhteinen ymmärtäminen tilanteesta lisääntyisi.

Rovaniemen kaupungin verkostokoordinaattorilta voi tilata verkostokonsultteja erilaisiin tilaisuuksiin ja tilanteisiin vuoropuhelun vetäjäksi kuka tahansa kuntalainen, kaupungin organisaation toimija tai yhteistyöverkosto. Verkostokoordinaattoria on mahdollista saada kanssa-ajattelijaksi ja sparraajaksi oman dialogisen tilaisuuden suunnitteluun.

Lisätietoja: Verkostokoordinaattori Riitta Honkanen, p. 050 5917 395, riitta.honkanen@rovaniemi.fi