Terveyden edistäminen - ekollega

hankkeen logot       Terveyden edistäminen

Elintapoihin puuttuminen vaikuttaa suoraan kansantauteihin

Lapissa sairastetaan paljon, neljänneksi eniten koko maassa. Kansantaudit ovat valtakunnallisesti suurin syy sairastamiseen. Kansantautien takia ihmisten elämänlaatu huononee, työkyvyttömyys lisääntyy ja ihmiset kuolevat. Tämä taas rasittaa terveydenhuoltoa ja kansantaloutta.

Kansantautien syyt ovat riskitekijöitä, joihin varhainen puuttuminen vaikuttaa. Esimerkiksi epäterveellinen ruokavalio, vähäinen liikunta, liian lyhyt yöuni, tupakointi, suuri alkoholin käyttö ja ylipaino lisäävät riskiä sairastua kansantauteihin. Elintapainterventiot ovat toimenpiteitä, joilla halutaan vaikuttaa ihmisen tai ryhmän terveyteen. Tavoite on lisätä ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Terveelliset elintapamuutokset auttavat eniten ihmisiä, joilla on suuri riski sairastua kansantauteihin sekä heitä, jotka ovat jo sairastuneet.

Tulevaisuuden sote-keskus –hanke vahvistaa ennaltaehkäisevää työtä sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Sosiaali- ja terveydenhuolto, kunnat ja järjestöt tekevät töitä yhdessä, jotta tehokkaat ja laadukkaat elintapainterventiot saadaan käyttöön Lapin hyvinvointialueella. Tavoite on parantaa kansantautien ehkäisyä, hoitoa ja hoidon vaikuttavuutta.


 

Elintapainterventiot

Ikäneuvola

FINGER-mallin käyttöönotto liitetään ikäneuvolan toimintamallin kehittämiseen ja yhtenäistämiseen pilottikunnissa (Inari, Sodankylä, Rovaniemi ja Tornio). Ikäneuvolan toimintamallissa ikäihmisille suunnataan terveystarkastuksia. Terveystarkastuksissa muun muassa tunnistetaan kansantautien riskitekijöitä, joiden mukaan asiakkaalle kohdennetaan elintapaohjausta.

Neuvokas perhe

Neuvokas perhe -menetelmän käyttöä vahvistetaan ja monialaista käyttöä laajennetaan osana perhekeskusten kehittämistä. Neuvokas perhe on valtakunnallinen Sydänliiton menetelmä, joka on kehitetty perheiden elintapaohjauksen tueksi. Sen keskeinen tavoite on tukea perheen myönteistä kehitystä elintavoissa ja vahvistaa perheen pystyvyyden tunnetta.


Nuorten maksuttoman ehkäisyn kokeilu

Kulkukaavio maksuttomasta ehkäisystä. 1. Tarve ehkäisylle. Nuori ottaa yhteyttä hoitajaan. Nuoli oikealle ylös: Tarve kondomeille tai suuseksisuojille. Ensikäynti hoitaja (etä)vastaanotolla. Seksuaalineuvonta ja tutkimukset. Suojia tarpeen mukaan. 1. kohdasta nuoli oikealle alas: Tarve pillereille, kierukalle tai kapselille. Ensikäynti hoitajan vastaanotolla. Kiertopolku: Lääkärikäynti. Ehkäisymuodon valinta. Nuoli oikealle ylös: Pillereiden aloitus. Lääkäri hyväksyy. Seurantakäyntivastaanotto 2–3 kk. Seurantakäyntietävastaanotto 6 kk. Seurantakäyntietävastaanotto 1–2 v. Ehkäisymuodon valinnasta nuoli oikealle alas: Lääkäri hyväksyy. Kierukan tai kapselin asennus. Seurantakäynti tarvittaessa (etä)vastaanotolla. Jatko valmisteen ohjeiden mukaan. Koko kaavion alalaidassa kulkee palkki, jossa lukee "Mahdollisuus lääkärin konsultaatiolle."

Maksuttoman ehkäisyn kokeilun toimintamalli (klikkaa kuva isommaksi, linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Maksuttoman ehkäisyn verkostot

Nuorten maksuttoman ehkäisyn kokeilussa on mukana seitsemän pilottikuntaa: Enontekiö, Kemi, Kemijärvi, Posio, Ranua, Sodankylä ja Tornio. Kokeilukunnat ovat nimenneet kunnastaan yhdyshenkilöt, joista on muodostettu alueellinen kehittäjäverkosto. Verkoston tavoitteena on hankkeen tukemana yhtenäistää ja kehittää nuorten ehkäisypalveluita valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Verkoston kehittämistyön tukena toimii monialainen asiantuntijaverkosto.

Alueellisen kehittäjäverkoston sekä kehittäjien ja asiantuntijoiden yhteistyöverkoston tapaamiset ovat kerran kuussa.

Lisätietoja

Mervi Pirkola
mervi.pirkola@poske.fi

Maksuttoman ehkäisyn kokeilun toimintamalli

Kokeilun tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää nuorten kattavia ehkäisypalveluita parantaen palveluiden yhdenmukaisuutta, saatavuutta, saavutettavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta. Kokeilu koskee kaikkia mukana olevien kuntien alle 25-vuotiaita nuoria ja kaikkia nuorille suunnattuja, luotettavia ehkäisymenetelmiä. Tavoitteena on, että ehkäisypalvelut ovat tasa-arvoisia, yhdenmukaisia, potilasturvallisia, laadukkaita ja maksuttomia. Ehkäisypalveluihin on nuoren on helppo löytää, tulla ja olla.

Nuorten ehkäisypalvelut nuorten näkökulmasta

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa on osallistettu maksuttoman ehkäisyn kokeilun kuntien nuoret mukaan ehkäisypalveluiden kehittämiseen. Vuonna 2022 toteutetun kyselyn tulokset antavat suuntaviivoja nuorten näkemyksistä koko hyvinvointialueen nuorten ehkäisypalveluiden muodostamiseen.

Kuvituspiirros seksuaaliterveysneuvolasta

Ajankohtaiset kehittämistoimet

Maksuttoman ehkäisyn kokeilussa kehitetään hyviä käytäntöjä alueellisten kehittäjien ja ehkäisypalveluiden asiantuntijoiden yhteistyönä. Käynnissä on seuraavia kehittämistoimia:

  • 8. luokan tutustumiskäynnit ehkäisypalveluihin
  • Omaolo.fi:n seksitautien oirekysely
  • Noutoautomaatit ehkäisyvalmisteiden jakeluun
  • Sähköinen ajanvaraus
  • Seksuaalineuvojan koulutukset terveydenhoitajille
  • Walk in -toiminta nuorten ehkäisypalveluihin, kehitteillä
  • Seksuaalineuvontaa kutsuntatarkastuksiin, kehitteillä