Sosiaalipalvelut - ekollega

Sosiaalipalvelut

Uutiset

Tapahtumat

Tavoitteena on tukea eri-ikäisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja tuen tarpeiden tunnistamista sekä yhteensovittamista moniammatillisena ja -alaisena yhteistoimintana asiakkuuksissa. Sosiaalihuollon kehittäminen nojautuu valtakunnallisiin sosiaalihuollon kehittämisohjelman painopistealueisiin sekä vertaiskehittämiseen.

Sosiaalihuollon kehittämisessä toteutetaan tilanneanalyysi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön toteuttamisen tavoista ja arjen käytännöistä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyön ja toimintamallien tarkastelussa huomioidaan myös työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointien käytännöt ja kehittämisen tarpeet. Tilanneanalyyseistä saadun tiedon pohjalta edistetään toimivien työkäytänteiden edistämistä eri ammattilaisten välillä ja verkostoissa.

Kehittämistoimenpiteitä ovat: 

  1. Nykytilanteen kuvaus (syksy 2021) sosiaalihuollon johtavien viranhaltijoiden näkemysten perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön toteutumisesta ja kehittämistarpeista. 
  2. Tuki sosiaalihuollon aikuissosiaalityön/työikäisten asiakkuusprosessien tarkasteluun ja kehittämiseen sekä rakenteellisen sosiaalityön toteuttamiseen (käynnistyy keväällä 2022 yhteistyössä Rakenteellinen sosiaalityö -hankkeen kanssa). 

    Kehittämisen tuki jäsennetään työyksiköiden tarpeiden pohjalta erilaisin valmennuksin, työpajoin ja koulutuksin. Osana valmennusta voidaan erikseen toteuttaa moniammatillista työskentelyä tukevia työpajoja. Tavoitteena on yhdenmukaistaa lakisääteisiä palveluprosesseja ja palveluiden saatavuutta sekä edistää moniammatillisia työtapoja sotekeskuksessa ml. sähköiset kanavat. Työskentely käynnistyy huhti-toukokuussa 2022 Rovaniemellä, Ylitorniolla, Sallassa, Inarissa, Kolarissa ja Sodankylässä. 

  3. Hankkeen tukemat sosiaalityön työskentelyjaksot (käynnistyneet 01/2022 Rovaniemellä ja Ylitorniolla) integroituen sosiaalihuollon kehittämisen tavoitteisiin. 
  4. Mahdolliset muut kuntakohtaiset toimenpiteet ja tuki kehittämiselle, jotka ovat käynnistyneet seuraavasti: sosiaali-ja terveydenhuollon yhteistyön tiivistäminen esimerkiksi Shl 35§ mukaista yhteydenottoa vaativissa sekä ennakoivaan kotiutumiseen liittyvissä tilanteissa; työttömien työ-ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen ja mallintaminen (Posio). 
  5. Työttömien työ-ja toimintakyvyn arviointeihin ohjautumisen selkeyttäminen. Nykytila-analyysi toteutettu sidosryhmät huomioiden syksyllä 2021, analyysi valmistunut 12/2021. Hoito- ja palveluketjutyön käynnistäminen keväällä 2022. Yhteistyö Työkyky käyttöön -hankkeen kanssa käynnissä. Kevään 2022 aikana on käynnistymässä matalan kynnyksen konsultointikokeilu sekä suunnitelmissa työkyvyn tuen tiimin pilotointi Tulevaisuuden sote-keskuksen hankkeen työskentelyjaksojen (Rovaniemi) tuella.   
  6. Osallistuminen Valtakunnallisen sosiaalihuollon kehittämisohjelman sisältöihin (avautuu uuteen välilehteen) vertaisoppimisen ja -kehittämisen alustoja hyödyntäen. Materiaaleja valtakunnallisista ja alueellisista työpajoista on päivittynyt Innokylään (avautuu uuteen välilehteen) sote-uudistukseen ja sosiaalityöhön liittyen muun muassa seuraavista teemoista: Miten monialaisuutta edistetään käytännössä? Miten asiakkaan tuen tarpeet tunnistetaan? Millainen omatyöntekijän tehtävä on osana monialaista yhteistyötä?

Eija Savelius-Koski
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Puh. 040 184 00 07
eija.savelius-koski@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Henkilökortti