Sote-rakenneuudistus -hanke - ekollega

Sote-rakenneuudistus  Lapissa -hanke

Ajankohtaista

Tietoa hankkeesta

Lapin sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun hankkeessa valmistaudutaan hyvinvointialueen muodostamiseen osana valtakunnallista sote-uudistusta.

Rakenneuudistus muodostuu kolmesta osa-alueesta: 1) vapaaehtoisen alueellisen valmistelun aloittamisesta, 2) johtamisen ja ohjauksen kehittämisestä ja 3) toimintatapojen ja -prosessien uudistamisesta ja yhtenäistämisestä digitaalisten välineiden avulla. Lisäksi Lappi osallistuu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoimaan Pohjoisen osaamis- ja tukikeskuksen (OT -keskus) jatkovalmisteluun.

Rakenneuudistus-hankkeen toteuttamisaika on 1.8. 2020-31.12.2021. Hankkeen hallinnoijana toimii Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.

Osa-alueiden tavoitteet

1.    Vapaaehtoisen alueellisen valmistelun aloittaminen:

 • Muodostaa sote-uudistuksen toimielimet ja työryhmät osana valtakunnan uudistustyötä
 • Osallistaa kansalaisia ja sidosryhmiä sekä ottaa eri toimijat mukaan sote–uudistuksen valmisteluun
 • Koordinoida saamelaisten palveluita, minkä tavoitteena on saamenkielisten ja -kulttuurinmukaisten sote-palvelujen käynnistäminen sekä verkostomaisen toimintatavan rakentaminen

2.    Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen:

 • Rakentaa suunnittelu- ja seurantajärjestelmä, johon kuuluu alueellisen palvelujärjestelmän ja sen kehittämisen hallintamallin luominen, palveluiden ja palveluketjujen rakentaminen, tietojärjestelmien pystyttäminen sekä käsite- ja tietomallien rakentaminen
 • Suunnitella ja ohjata toiminnan taloutta, toteuttamalla alueen kuntaorganisaatioiden sote-palveluiden kustannuslaskenta, hinnoittelu ja tuotteistus, tehdä sote-tietopakettien käyttöönottoa edistävät toimenpiteet, osallistua kansallisen asiakaspalautejärjestelmän suunnitteluun sekä arvioida ja mitata alueen väestön palveluntarpeet
 • Suunnitella ja jalkauttaa tieto- ja tiedolla johtamisen malli toteuttamalla alueen tietojohtamisen kypsyystason arviointi, suorittamalla teknologiaselvitys, laatimalla alueellisen tietojohtamisen kokonaissuunnitelma ja suunnittelemalla työvälineiden käyttöönotto
 • Kehittää TKIO-toimintaa (tutkiminen, kehittäminen, innovointi, oppiminen) tukevat toimenpiteet
 • Suunnitella ja toteuttaa yhteistyöalueen (ERVA) yhteistyömallit
 • Katso esittelydiat johtamisen ja ohjauksen kehittämisestä (pdf)

3.    Toimintatapojen- ja prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla:

 • Tarjota riittävä digitaalisten palveluiden käytön tuki ammattilaisille, jotta palveluiden käyttöönotto, tuotanto ja käyttö on sujuvaa ja palveluita voidaan laajentaa tarpeet ja kokonaisuus huomioiden.
 • Laajentaa jo olemassa olevaa kansalaisten digitaalisten palveluiden kokonaisuutta, jotta monikanavainen asiointi on mahdollista useimmissa palveluissa ja matalan kynnyksen palvelut ovat yhdenmukaisia ja helposti saatavilla.  
 • Kehittää ja yhtenäistää etäpalveluiden ja -konsultaatioiden toimintamalleja ja saata-vuutta ja vahvistaa peruspalveluiden osaamista, jotta palvelut voidaan tuottaa lähipalveluina etänä.
 • Parantaa alueella käytössä olevien sote-tietojärjestelmien toimintaa ja käyttöä, jotta nykyisten järjestelmien toiminnallisuudet yhdenmukaistuvat, järjestelmissä oleva tieto on laadukasta, vertailukelpoista ja yhteen toimivaa sekä alueellisesti että kansallisesti.
 • Katso esittelydiat toimintatapojen ja -prosessien uudistamisesta ja yhtenäistämisestä (pdf)


Lue lisää alla olevista linkeistä (avautuvat uudelle välilehdelle):

Hankefakta

 • Hallinnoija: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
 • Toteuttaja: Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke ja sen hankeorganisaatio
 • Yhteistyökumppanit: Hankkeen osatoteuttajia ovat Lapin kunnat, sairaanhoitopiirit ja Poske. Sidosryhmiä ovat Saamelaiskäräjät, Lapin liitto, maakunnan järjestöt ja muut maakunnassa toimivat sote -yhteisöt
 • Toteutusaika: 1.8.2020 – 31.12.2021
 • Rahoittajat: Valtio (Sosiaali- ja terveys ministeriö), kunnat ja sairaanhoitopiirit
 • Kokonaiskustannus: 5.081.032,00 euroa, josta valtion-avustus on 4.064.826,00 euroa ja kuntaosuus on 1.016.826,00 euroa
 • Hankenro: 5500M-SOTE.0001.
 • Hankesuunnitelma

Työntekijät