Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksen 3. päivä - ekollega

Monialaista ja -tieteistä osaamista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille -hanke (MoniSoTe)

Uutiset

null Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksen 3. päivä

Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksen 3. päivä

Alkaa: 06.10.2021 klo 9.00

Päättyy: 06.10.2021 klo 15.30

Paikka:
Teams

Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus pitää sisällään LP -työskentelyn teorian, Lapset puheeksi -keskustelun harjoituksineen sekä perustiedot Lapset puheeksi -neuvonpidosta. Tavoitteena on, että osallistuja tuntee keskeisen taustateorian sekä käsitteet ja kykenee soveltamaan niitä käytännön Lapset puheeksi –työssä.

Tavoitteena on, että menetelmäosaaja kykenee toteuttamaan työskentelyä menetelmäuskollisesti ja LP –lokikirjan mukaisesti. Osallistujan tulee koulutuksen aikana toteuttaa 2 Lapset puheeksi –keskustelua omassa työssään. Mikäli osallistuja jatkaa kouluttajakoulutukseen, osallistujan on tehtävä 5 keskustelua.  

Koulutus edellyttää läsnäoloa. 18 tunnin kokonaisuus edellyttää läsnäoloa ainakin 12 tuntia. Poissaolo korvataan oppimistehtävällä.

Ennen koulutukseen osallistumista osallistujaa suositellaan tutustumaan Lapset puheeksi -työskentelyyn, materiaaleihin sekä tulostamaan omaa alaansa lähinnä oleva Lapset puheeksi -Lokikirja Suomen Mielenterveys Ry:n sivuilta.

Teams -linkki lähetetään osallistujille sähköpostitse.

Lisätietoja kouluttajilta:

Maija Hiltula, maija.hiltula@poske.fi
Jaana Jokinen, jaana.jokinen@poske.fi

MoniSoTe -hankkeen viimeinen opintomoduuli on käynnissä

MoniSoTe - opintokokonaisuuden viimeinen opintomoduuli on käynnissä. Saamelaisuus ja kulttuurisensitiivisyys sosiaali- ja terveyspalveluissa -moduulin on aloittanut 17 opiskelijaa. Moduuli toteutetaan 1.9 -30.11 välisenä aikana. Moduulin opetuksesta voit lukea lisää Lapin Yliopiston sivuilta.

MoniSoTe -hankkeen päätösseminaari Rovaniemellä 3.11.2021

Seminaarissa paneudutaan sote-alan toimintaympäristöjen muutoksiin, monialaisen tiedon hyödyntämisiin uusissa toimintaympäristöissä sekä työn uudelleen muotoiluun työhyvinvoinnin näkökulmasta. Lue lisää ja ilmoittaudu.

 

Tietoa hankkeesta

Selvitämme MoniSoTe -hankkeessa sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden osaamistarpeet. Toteutamme monialaisen ja -tieteisen koulutuskokonaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja alan perusopiskelijoille vuosina 2020–2021.

Lisätietoa MoniSote -hankkeesta Lapin yliopiston sivuilla (linkki avautuu uudelle välilehdelle).

Tavoitteet

 • Saada tietoa Lapissa toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten monialaisista osaamistarpeista.
 • Vahvistaa saamen kieliin ja kulttuuriin liittyvää osaamista sosiaali- ja terveydenhuollossa.
 • Hyödyntää työelämätoimijoiden kokemuksista saatavaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon koulutussuunnittelussa.
 • Suunnitella osaamistarpeita vastaava monialainen ja –tieteinen koulutuskokonaisuus.

Toimenpiteet

 • Selvittämme Lapissa toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tulevaisuuden monialaiset osaamistarpeet.
 • Toteutamme kyselyn saamen kieliin ja kulttuuriin liittyvistä osaamistarpeista.
 • Toteutamme monialaisia osaamistarpeita vastaavan 20 opintopisteen laajuisen koulutuskokonaisuuden.
 • Arvioimme toteuttamamme koulutuksen ja kehitämme sisältöjä saamamme kokemuksen perusteella

Hankefakta

 • Rahoittaja: ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
 • Hallinnoija: Lapin yliopisto
 • Toteuttajat: Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
 • Toteutusaika: 1.1.2020-31.12.2021
 • Kokonaisrahoitus: 609 971 € / omarahoitusosuus: 121 994€

Hankkeen työntekijät

Hankkeen toiminta


Selvitykset

Sosiaali- ja terveysalan monialaiset osaamistarpeet Lapissa

Selvitys nostaa esiin sosiaali- ja terveydenhuollon monialaisia osaamisen tarpeita Lapissa. Selvityksessä tarkastellaan osaamisalueita, jotka näyttäytyvät sosiaali- ja terveysaloille yhteisinä, nyt ja tulevaisuudessa tarvittavina osaamisen alueina. Selvitys toimii pohjana hankkeessa toteutettavalle koulutuskokonaisuudelle (avautuu uudelle välilehdelle), jonka tavoitteena on parempien edellytysten luominen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteisen ymmärryksen, moniasiantuntijuuden sekä aidon integraation onnistuminen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lue selvitys täältä.


Selvitys saamen kieliin ja kulttuuriin liittyvistä osaamistarpeista

Hankkeessa toteutetaan nelikielinen kysely saamen kieliin ja kulttuuriin liittyvistä sote-alan ammattihenkilöstön osaamistarpeista ja saatavuudesta. Kysely toteutetaan syksyn 2020 aikana. Selvityksen tuloksia hyödynnetään MoniSoTe -hankkeen opintomoduulissa 4 (avautuu uudelle välilehdelle), joka käsittelee saamelaisuutta ja kulttuurisensitiivisyyttä sosiaali- ja terveydenhuollossa.  

 

MoniSoTe –opinnot

Hanke järjestää maksuttoman opintokokonaisuuden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokonaisuus muodostuu neljästä monialaisesta ja -tieteisestä 5 op opintomoduulista. Voit suorittaa kaikki moduulit tai valita sinulle sopivimmat. Opinnot suoritetaan verkossa ja voit sovittaa opiskelun juostavasti aikatauluihisi.

Moduuli I: Uudistuvien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittaminen, etiikka ja palvelumuotoilu, 5 op
Opintojen tavoitteena on tukea sote-alan ammattilaisia moniammatillisessa toimijuudessa sekä palveluiden yhteensovittamisessa. Lue lisää Lapin yliopiston sivuilta (avautuu uudelle välilehdelle).

 • Opintojen ajankohta: 1.9.-31.10.2020

Moduuli II: Tietoon perustuva toiminta ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla, 5 op
Opintojen tavoitteena on tukea sote-alan ammattilaisten tiedolla johtamiseen, kehittämiseen ja toimintaan liittyvää osaamista. Lue lisää Lapin yliopiston sivuilta (avautuu uudelle välilehdelle).

 • Opintojen ajankohta: 1.11.-31.12.2020

Moduuli III: Asiakas aktiivisena toimijana – katsaus moniasiantuntijaisiin menetelmiin, 5 op
Opintomoduuli koostuu osakokonaisuuksista, joiden kautta perehdytään moniasiantuntijuutta ja asiakkaan osallisuutta käsitteleviin näkökulmiin. Lue lisää Lapin yliopiston sivuilta (avautuu uudelle välilehdelle).

 • Opintojen ajankohta: 1.2.-30.4.2021

Moduuli IV: Saamelaisuus ja kulttuurisensitiivisyys, 5 op
Opintomoduulissa perehdytään sosiaali- ja terveyspalveluihin saamelaisuuden näkökulmasta ja analysoidaan kulttuurisensitiivisten palvelujen toteutumista ja tavoitteita. Lue lisää Lapin yliopiston sivuilta (avautuu uudelle välilehdelle).

 • Ilmoittautuminen: viimeistään 15.8.2021
 • Opintojen ajankohta: 1.9.-30.11.2021