Ikihyvä - ryhmähoitomalli

Ikihyvä on elintapoihin painottuva hoitomenetelmä valtimotauti- ja tyypin 2 diabeteksen (T2D) riskissä oleville henkilöille. Hoitomenetelmässä tunnistetaan kohonneessa riskiryhmässä olevat henkilöt ja ohjataan heidät ryhmätoimintaan. Ryhmätoiminnassa toteutetaan elintapaohjausta. Hoitomenetelmä perustuu motivoitumiseen, voimaantumiseen ja vertaisryhmätoimintaan.
Ryhmähoitomalli on tutkittu vaikuttavaksi tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä ja sairauden puhkeamisen siirtämisessä myöhemmäksi.