Psykoedukaation tueksi

Psykoedukaation tavoitteena on lisätä nepsy-oireisen henkilön ja hänen perheensä tai muun lähiympäristön ymmärrystä nepsy-oireista ja niiden huomioimisesta ja mahdollisimman hyvästä hallinnasta jokapäiväisen elämän puitteissa.

Materiaali

Tähän osioon keräämme valmiita ja itse kehiteltyjä psykoedukaation välineitä hankkeen aikana.

Välineitä psykoedukaatioon ja oman erilaisuuden ymmärtämiseen

Kuntoutussuunnittelija, psykoterapeutti (et) Maila Haltia on koonnut tietoiskun, mitä on psykoedukaatio ja minkälaista materiaalia voi työntekijä hyödyntää neuropsykiatrisen asiakkaan tukemisessa.

Tutustu ja aloita tästä!

Herättääkö ADHD hämmennystä ja kysymyksiä?

Varavoimaa verkkokurssilla tarjotaan tietoa ja tukea ahdh-oireisille aikuisille, heidän läheisilleen ja ammattilaisille sekä vahvistetaan kurssilaisten ymmärrystä adhd:sta ja autetaan löytämään arkea helpottavia toimintamalleja. Tavoitteena on vahvistaa kurssilaisten itsetuntemusta ja arvostusta - omilla valinnoilla ja teoilla voi vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa! Varavoimaa-verkkokurssi perustuu ADHD-liiton aikuisten sopeutumisvalmennuskursseilta kertyneisiin kokemuksiin. Nyt nämä kertyneet kokemukset ovat kaikkien käytettävissä ilmaisen verkkokurssin muodossa. 

Kurssisivulle pääset tämän linkin kautta (sivu avautuu uuteen ikkunaan) 

Lisätietoja Varavoimaa verkkokurssista ja muusta kurssitoiminnasta saat ADHD-liiton asiantuntijoilta; Marjo Hodju 050 400 6478 ja Tuuli Korhonen 045 657 7876 tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen: kurssitoiminta@ahdd-liitto.fi