null Blogiteksti: Maksuton ehkäisy on paljon muutakin kuin maksuttomat ehkäisyvalmisteet

Blogiteksti: Maksuton ehkäisy on paljon muutakin kuin maksuttomat ehkäisyvalmisteet

Jouduin lopettamaan ehkäisyn, kun ei mulla ollut siihen rahaa, enkä mää halua vanhemmilta rahaa tähän pyytää. Mitä mää teen, jos olenkin nyt raskaana? Ois mulla kyllä muutakin asiaa, josta haluaisin puhua…

Tämän kaltaisiin lauseisiin törmäsin usein työskennellessäni terveydenhoitajana koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Kun ehkäisy oli maksullista, harvalla nuorella oli niin paljon säästöjä, että he pystyivät itse kustantamaan ehkäisyn käytön. Suomessa ehkäisy on harvoin maksutonta tiettyyn ikään saakka, vaan yleensä maksutonta on ensimmäinen ehkäisy ja tietty ehkäisy tietyn aikaa (3). Ehkäisyn maksullisuus ja myös maksuttoman ehkäisyn rajoitukset asettavat nuoret keskenään epätasa-arvoiseen asemaan nuoren ja perheen varallisuuden sekä asuinpaikkakunnan suhteen (2). Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen koordinoima kansallinen kokeilu nuorten maksuttomasta ehkäisystä kehittää ja yhtenäistää alle 25-vuotiaille suunnattuja ehkäisypalveluita niin, että ne sisältävät raskauden ja seksitautien ehkäisyn, monipuoliset ehkäisymenetelmät sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävän neuvonnan ja seksuaalikasvatuksen.

Maksuton ehkäisy on siis paljon muutakin kuin vain maksuttomat ehkäisyvalmisteet. Ehkäisyneuvonta on nuoren kokonaisvaltaista ja arvostavaa kohtaamista. Vastaanotolla puheeksi tulevat niin yleiset kuulumiset, seurustelusuhde, päihteiden käyttö, nuoren oma seksuaalisuus, seksitaudit, omien rajojen asettaminen kuin mielialaan ja jaksamiseen liittyvät asiatkin. Ehkäisykäynnit voivat olla tilanne, jossa nuori ensimmäistä kertaa kertoo kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä tai -väkivallasta. Verenpaineen mittauksessa saattavat paljastua viillellyt käsivarret tai punnituksessa tulla esille jyrkkä painonlasku. Ehkäisypalveluiden neuvontakäynnit ovat hyvä tapa saada kontakti nuoreen myös muissa asioissa, tavoittaa muutoin vaikeasti saavutettavat nuoret ja ohjata heidät julkisten palveluiden käyttäjiksi.

Seksitaudit ja teiniraskaudet ovat yleisempiä vähemmän koulutetuilla nuorilla (4). Helposti saavutettavien ja kattavien ehkäisypalveluiden avulla voimme vähentää tähän liittyvää eriarvoisuutta ja terveyseroja (4). Maksuton ehkäisy on aina pitkällä aikavälillä halvempaa kuin raskaudenkeskeytys (1,5), inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan. On tärkeää, että tarjoamme nuorillemme sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumattamatta turvallisen ja luottavaisen seksielämän. Seksuaalisuus ja seksuaaliterveys ovat elämään kuuluvia asioita ja tärkeä osa kokonaisterveyttä, joista nuoren on tärkeää voida puhua luottamuksellisesti ja ilman häpeää (6). Kaiken kohtaamisen ytimessä ovat meidän nuoremme ja heidän hyvinvointinsa.

Lähteet:

1. Gyllenberg, F. Long-acting reversible contraception free of charge: initiations, user characteristics, and induced abortions. Väitöskirja, Helsingin yliopisto 2020.

2. Gyllenberg, F. & Heikinheimo, O. Maksuton ehkäisy – kenelle tarjoamme? Lääketieteellinen Aikakausikirja Duodecim. 2019;135(15):1325–6.

3. Klementti R. & Hammanberg, L. 2016. Nuorten palveluiden järjestämisen malleja Manner-Suomessa. Puhelinhaastatteluiden raportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, työpaperi 34/2016.

4. Klemetti, R. & Raussi-Lehto, E. 2013. Edistä ehkäise, vaikuta – seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, opas 33.

5. Kuukkanen, T. Ilmainen ehkäisy voisi vähentää abortteja ja niistä koituvia kuluja. Yle uutiset 30.6.2018. Viitattu 19.4.2022. Linkki uutiseen (avautuu uuteen välilehteen)

6. Santalahti, T. 2018. Opettajan opas – Nuorten seksuaalisuus ja seksuaaliterveys. www.terveyskirjasto.fi. Lääkärikirja Duodecim. Kustannus Oy Duodecim 5.2.2018. Linkki terveyskirjasto.fi -verkkopalveluun (avautuu uuteen välilehteen)


Kirjoittaja:

     

Mervi Pirkola  
terveyden edistämisen erityisasiantuntija
mervi.pirkola@poske.fi, p. 040 835 8230