Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs

Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáš

Etusivu - ekollega

Poimintoja tapahtumista

Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa -hankkeen loppuseminaari 14.9.

Tule kuulemaan hankkeessa toteutettujen selvitysten tuloksia. Voit lukea lisää tapahtumasta tästä linkistä.

Monialainen päihdetyön koulutus 24.8.

Ilmoittautuminen monialaisen työskentelymallin mukaisen työskentelyn koulutuskerralle päättyy 17.8. Koulutus on maksuton. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.

Suun terveydenhuollon työpajat käynnistyvät

Ensimmäinen työpajapäivä järjestetään Rovaniemellä 18.8. Lue lisää työpajoista tästä linkistä

Asiakaskokemuksen superpäivä avoterveydenhuollon kehittäjille 15.9.

Varaa kalenteriisi tapahtuman päivämäärä ja saavu Rovaniemelle kuulemaan Tuija Seipellin puheenvuoroja. Lue lisää tapahtumasta tästä linkistä.

Ennakkotieto: Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutus 12.9.

Ilmoittaudu nyt jo mukaan syyskuussa järjestettävään Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutukseen. Lue koulutuksesta lisää

Poimintoja uutisista

VASA-hankkeessa on aloittanut useita uusia työntekijöitä

Lue lisää hankkeen osioissa investointi 1 ja investointi 4 aloittaneista asiantuntijoista.

Tutustu uusimpiin selvitysjulkaisuihin

Klikkaa hankkeiden nimiä ja lataa itsellesi Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa -hankkeen uusi selvitys, valtakunnallisen Recovery-hankkeen loppujulkaisu sekä Posken ja Lapin yliopiston yhteistyönä toteutettu Sosiaalihuollon ammattilaiset Pohjoisella YTA-alueella 2021 -selvitys.

Suun terveydenhuollon ammattilaiskyselyn tulokset esillä

Keväällä toteutetun suun terveydenhuollon ammattilaiskyselyn tulokset ovat nyt luettavissa johtopäätöksineen. Tutustu tarkemmin tästä linkistä.

Hoito- ja palveluketjutyön mallintamistyötä koordinoiva ryhmä on aloittanut työnsä

Työryhmä jatkaa toimintaansa syksyllä. Lue lisää tästä linkistä.

 

Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelun ammattilaispalveluun, eKollegaan, voit kirjautua joko käyttäjätunnus-salasanalla tai toimikortilla. Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät käyttöoikeudet saat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta Virtu-tuesta.

Kirjaudu sisään eKollegaan

Kirjaudu Ekollegaan

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Olemme Pohjois-Suomen alueella toimiva sosiaalialan kehittämisorganisaatio. Teemme kehittämistä yhdessä kuntien, oppilaitosten, järjestöjen sekä palveluiden käyttäjien kanssa. Toimintamme pohjautuu sosiaalialan osaamiskeskuksia koskevaan lakiin ja asetukseen. Poske on aloittanut toimintansa 2001 ja vuosien varrella toiminnan painopisteiksi ovat muotoutuneet erityisesti sosiaalityön, sosiaalialan konsultaation ja teknologian kehittäminen sekä hyvinvointistrateginen työ ja arviointi. Lisäksi Posken valtakunnallinen eritystehtävä on saamenkielisten ja –kulttuuriin pohjautuvien palveluiden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Posken hankkeet

Ikäystävällinen Lappi

Hankkeessa keskitytään mm. palveluohjauksen ja -tarpeen arvioinnin yhtenäistämisprosessiin, edistetään palveluohjauksen ja -arviointiyksiköiden perustamista, edesautetaan erilaisten kotona asumista tukevien teknologisten palvelujen ja välineiden käyttöönottoa sekä suunnitellaan tulevalle hyvinvointialueelle teknologisten sovellusten käsikirja.

Lue lisää hankkeesta

Kansa-koulu 4.0

Hankkeen tavoitteena on tukea kirjaamiskäytäntöjen kehittämisen rakenteiden muodostamista ja siten vahvistaa kirjaamisen asemaa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kokonaisuudessa.

Lue lisää hankkeesta

MoniSoTe -hanke

Hankkeessa selvitetään sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden osaamistarpeet sekä toteutetaan monialainen ja -tieteinen koulutuskokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Lue lisää hankkeesta

Pohjoinen lastensuojelu 20-22

Hankkeen avulla varmistetaan lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon.

Lue lisää hankkeesta

Rakenteellinen sosiaalityö -hanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rakenteellista sosiaalityötä Lapissa, kehittää asiakkaiden kokonaisvaltaista palveluprosessia sekä matalan kynnyksen palveluita tiiviissä yhteistyössä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Lue lisää hankkeesta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Hankkeen tavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa palvelut yhteensovitettuna. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.

Lue lisää hankkeesta

VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle

Hankkeen tavoitteena on pitkävaikutteinen kehittäminen, jonka avulla vastataan myös covid-19-pandemian aiheuttamiin palvelutarpeisiin. Lapissa hankkeen tulokset näkyvät erityisesti heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden palveluiden kehittämisen kokonaissuunnitelmana sekä digitaalisten toimintamallien käytön laajentumisena sote-palveluissa.

Lue lisää hankkeesta

Vähähiiliset sähköiset sote-palvelut Lapissa (2021–2023)

Hankkeessa lisätään asiakkaiden tietoisuutta sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvihuonekaasupäästöistä ja kannustetaan valitsemaan vähähiilisiä vaihtoehtoja. Lisäksi tuetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia vähähiilisten palveluvaihtoehtojen lisäämisessä, jotta tuotteet vastaavat sote-palvelujen käyttäjien tarpeisiin.

Lue lisää hankkeesta