null Yhdessä pystymme! Suun terveydenhuollon työpajat alkoivat

Yhdessä pystymme! Suun terveydenhuollon työpajat alkoivat

Suun terveydenhuollon erityisasiantuntijat työpajassa  
Elokuussa käynnistyi suun terveydenhuollon valmennuspaketti, joka koostuu kuudesta työpajasta. Kaksi ensimmäistä työpajaa järjestettiin Rovaniemellä, joihin saimme mukaan myös kehittäjäasiakkaita. Kehittäjäasiakkaiden osallistuminen työpajatyöskentelyyn koettiin todella avartavaksi ja hyväksi! Kahden ensimmäisen työpajan pääteemat olivat hoidon saatavuus ja vaikuttavat työskentelytavat. Työpajoissa oli avoin ja rento ilmapiiri, joissa huokui yhdessä tekemisen meininki!

Tuotoksena ensimmäisestä työpajasta saimme suun terveydenhuoltoon lasten ja nuorten kutsutaulukon, huomioiden lain ja asetusten määrittelemät tarkastusten ja tutkimusten ajankohdat. Tärkeä on kuitenkin muistaa, että lopullisen päätöksen hoitosuunnitelmasta tekee aina kliinikko asiakkaan mahdolliset riskit arvioiden. Kliinisen työn tueksi sekä perehdytyksen materiaaliksi avasimme taulukossa olevien suun terveystarkastusten ikäryhmissä muistettavat sisällöt. Nämä sisällöt ovat parhaillaan kommenttikierroksella kaikilla Lapin suun terveydenhuollon työntekijöillä.

Molemmissa työpajoissa saimme hahmoteltua hoitopolkuja eteenpäin eri asiakasprofiileille selventäen kuinka suun terveydenhuoltoon hoitoon pääsyn tulee toteutua. Hoitopolkujen työstöä jatkamme vielä tulevissa työpajoissa. Työpajassa esihenkilöstön keskuudessa sekä alkutarkoituksen henkilöstökyselyssä (linkki avautuu uudelle välilehdelle) koko Lapin hyvinvointialueen yhteinen suun terveydenhuollon terveyden edistämisen työryhmä sai runsaasti kannatusta. Tällä hetkellä koko Lapin suun terveydenhuollon työntekijöistä kartoitetaan terveyden edistämistyöstä innostuneita työntekijöitä niin että kaikki ammattiryhmät ovat edustettuina. Työryhmän on tarkoitus keskittyä suun terveyden edistämistyön yhtenäistämiseen Lapin hyvinvointialueella.

Tästä on loistava jatkaa yhteiskehittämistä läsnäolotyöpajoissa marras- ja joulukuussa Levillä!

Lisätietoja
Sanni Peteri
suun terveydenhuollon erityisasiantuntija    
sanni.peteri@poske.fi
P. 040 6796960