null Yhdessä toipumisen tukena mielenterveystyössä

Yhdessä toipumisen tukena mielenterveystyössä

THL:n työpaperit sarjassa on julkaistu Yhdessä toipumisen tukena mielenterveystyössä - Toipumisorientaation toimintamallit ja niiden implementaatio kokoomateos.  Siinä tarkastellaan kansallista toipumisorientaation mukaista toimintaa erilaisissa yhteyksissä ja muuttuvissa toimintaympäristöissä. Teoksen luvut kohdentuvat toipumisorientoituneeseen toimintaan rakenteiden, prosessien ja menettelytapojen tasolla. Huomio kiinnittyy toipumisorientaation toimintamallien ja niiden implementaation ohessa toimeenpanoon liittyviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Linkit