null Lappilainen neurokirjolla oleva nuori, aikuinen ja vanhempi, kerro kokemuksesi neuropsykiatrisen palvelupolun kehittämisen tueksi vastaamalla kyselyyn!

Lappilainen neurokirjolla oleva nuori, aikuinen ja vanhempi, kerro kokemuksesi neuropsykiatrisen palvelupolun kehittämisen tueksi vastaamalla kyselyyn!

Osana VASA 2 – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeen neuropsykiatrisen palvelupolun kehittämisen kokonaisuutta tehdään lappilaisille neurokirjon nuorille, aikuisille sekä vanhemmille/ huoltajille kysely. Kyselyllä kartoitetaan tämänhetkistä erilaisten palveluiden tilaa, jotka kuuluvat jollain tavoin kehitteillä olevaan neuropsykiatriseen palvelupolkuun.  

Meidän järjestelmämmehän ei tunne erityisiä neuropsykiatrisia palveluita, mutta kyselyyn on pyritty kokoamaan sellaisia merkityksellisiä (palvelu)kokonaisuuksia, jotka ovat nousseet ihmisiltä ja perheiltä esiin erilaisissa yhteyksissä mm. neurokirjon tunnistamiseen, varhaiseen tukee, tutkimuksiin ohjautumiseen, niihin pääsemiseen jne. liittyen. Kyselyssä selvitetään myös saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden tämänhetkistä tilannetta.  

Nuorille (13–17 v.) suunnatuilla kysymyksillä selvitetään heidän kokemuksiaan tuesta ja avusta koulussa ja koulun ulkopuolella sekä kokemuksia heidän saamasta saamenkielisestä ja/ tai kulttuurinmukaisesta avusta ja tuesta koulussa ja sen ulkopuolella.  

Kyselyssä nousee kehittämistyölle tärkeänä osana esiin näiden (palvelu)kokonaisuuksien kehittäminen. Pyydämme siis vastaajia kertomaan kokemusten lisäksi konkreettisia kehittämisehdotuksia ja -ratkaisuja, miten (palvelu)kokonaisuuksia voisi saada toimivammaksi niitä käyttävien ja tarvitsevien näkökulmasta.  

Kehittämistyössä kohderyhmän mukanaolo on ensiarvoisen tärkeää. Tämän vuoksi kokoamme kyselyn avulla myös kokemuskehittäjätyöryhmän, joka tulee muodostumaan muutamasta jäsenestä ja kehittämään neuropsykiatrista palvelupolkua tiiviissä yhteistyössä meidän ammattilaisten työryhmän kanssa.  

 

Kysely on avoinna 1.3.2024 saakka ja vastaamaan pääset TÄSTÄ (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Kyselyyn voi vastata myös saamen kielillä. 
 

Lisätietoja

Marjo Häyry
erityisasiantuntija
marjo.hayry@poske.fi

Pilvi Vuomajoki
asiantuntija, saamenkieliset neuropsykiatriset palvelut
pilvi.vuomajoki@lapha.fi