null VASA-hankkeeseen haetaan työntekijöitä

VASA-hankkeeseen haetaan työntekijöitä


Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on saanut VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeelle vuodelle 2022 valtionavustuksena Sosiaali- ja terveysministeriöltä Kestävän kasvun ohjelmasta (EU) 1 731 490 €. Hankkeessa selvitetään koronapandemian aiheuttaman hoito-, kuntoutus-, ja palveluvelan tilannetta haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien (pitkäaikaissairaat, paljon palveluita tarvitsevat, vammaispalvelut, päihdepalvelut sekä nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyspalvelut) osalta Lapin hyvinvointialueella sekä mallinnetaan palveluiden kehittämisen tarpeet ja rakenne vuosille 2023–2025. Lisäksi hankkeen aikana tuetaan jo käytössä olevien digitaalisten toimintamallien (Virtu.fi, Omaolo) jalkautumista alueella. VASA-hanke tekee tiivistä yhteistyötä Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hankkeen ja sen työntekijöiden kanssa.

Hanke kestää vuoden 2022 loppuun, ja samalla hankkeen aikana valmistellaan jatkorahoitushakemus vuosille 2023–2025.

Haemme ajalle 1.6.2022 – 31.12.2022 seuraavia eri alojen asiantuntijoita tekemään yhdessä tulevalle Lapin hyvinvointialueelle kehittämisen rakennetta:

ASIANTUNTIJALÄÄKÄRI

Asiantuntijalääkärin tehtävänä on selvittää hanketiimin kanssa Lapin hyvinvointialueella heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas/potilasryhmien koronapandemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan tilannekuvaa (pitkäaikaissairaat ja paljon palveluita tarvitsevat) sekä suunnitella hyvinvointialueen toimijoiden ja muiden sote-kehittämishankkeiden kanssa yhteistyössä perustason palveluiden (sote-keskusten) kehittämisen tukirakennetta vuosille 2023–2025. Asiantuntijalääkäri vastaa selvityksen laadinnasta ja kehittämisrakenteen mallintamisen lääketieteellisestä osuudesta yhdessä Tulevaisuuden sote-keskushankkeen asiantuntijalääkärin kanssa.

Asiantuntijalääkäriltä edellytämme yleislääketieteen erikoislääkärin tutkintoa, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, verkostoyhteistyötaitoja ja organisointiosaamista, aktiivista ja kehittävää työotetta, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän laajaa tuntemusta sekä kokemusta ja asiantuntemusta haettavan tehtävän osalta. Katsomme eduksi aiemman kokemuksen kehittämistehtävissä toimimisesta.

Tehtävän hoitaminen myös osa-aikaisesti (50 % työaika) on neuvoteltavissa.

HOITOTYÖN ASIANTUNTIJA

Hoitotyön asiantuntijan tehtävänä on selvittää hanketiimin kanssa Lapin hyvinvointialueella heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas/potilasryhmien koronapandemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan tilannekuvaa (pitkäaikaissairaat ja paljon palveluita tarvitsevat) sekä suunnitella hyvinvointialueen toimijoiden ja muiden sote-kehittämishankkeiden kanssa yhteistyössä perustason palveluiden (sote-keskusten) kehittämisen tukirakennetta vuosille 2023–2025. Kehittämisrakenteen mallintamisessa hoitotyön asiantuntija vastaa hoitotyön kehittämisestä yhdessä muun tiimin ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa.

Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta terveyskeskustyöstä, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, verkostoyhteistyötaitoja ja organisointiosaamista, aktiivista ja kehittävää työotetta, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän laajaa tuntemusta sekä kokemusta ja asiantuntemusta haettavan tehtävän osalta. Katsomme eduksi aiemman kokemuksen kehittämistehtävissä toimimisesta.

SOSIAALIHUOLLON ASIANTUNTIJAA

Sosiaalihuollon asiantuntijan tehtävänä on selvittää hanketiimin kanssa Lapin hyvinvointialueella heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas/potilasryhmien koronapandemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan tilannekuvaa (pitkäaikaissairaat ja paljon palveluita tarvitsevat) sekä suunnitella hyvinvointialueen toimijoiden ja muiden sote-kehittämishankkeiden kanssa yhteistyössä perustason palveluiden (sote-keskusten) kehittämisen tukirakennetta vuosille 2023–2025. Kehittämisrakenteen mallintamisessa sosiaalihuollon asiantuntija vastaa hoitotyön kehittämisestä yhdessä muun tiimin ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa.

Edellytämme sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukaista sosiaalityöntekijän kelpoisuutta kokemusta sosiaalipalvelukeskustyöstä, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, verkostoyhteistyötaitoja ja organisointiosaamista, aktiivista ja kehittävää työotetta, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän laajaa tuntemusta sekä kokemusta ja asiantuntemusta haettavan tehtävän osalta. Katsomme eduksi aiemman kokemuksen kehittämistehtävissä toimimisesta.

PÄIHDETYÖN ASIANTUNTIJA

Päihdetyön asiantuntijan tehtävänä on selvittää hanketiimin kanssa Lapin hyvinvointialueella heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas/potilasryhmien koronapandemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan tilannekuvaa (päihdepalveluita tarvitsevat) sekä suunnitella hyvinvointialueen toimijoiden ja muiden sote-kehittämishankkeiden kanssa yhteistyössä perustason palveluiden (sote-keskusten) kehittämisen tukirakennetta vuosille 2023–2025. Kehittämisrakenteen mallintamisessa hoitotyön asiantuntija vastaa hoitotyön kehittämisestä yhdessä muun tiimin ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa.

Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta ja asiantuntemusta päihdetyöstä, hyvä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, verkostoyhteistyötaitoja ja organisointiosaamista, aktiivista ja kehittävää työotetta, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän laajaa tuntemusta sekä kokemusta ja asiantuntemusta haettavan tehtävän osalta. Katsomme eduksi aiemman kokemuksen kehittämistehtävissä toimimisesta.

VAMMAISTYÖN ASIANTUNTIJA

Vammaistyön asiantuntijan tehtävänä on selvittää hanketiimin kanssa Lapin hyvinvointialueella heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakas/potilasryhmien koronapandemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan tilannekuvaa (vammaispalveluita tarvitsevat) sekä suunnitella hyvinvointialueen toimijoiden ja muiden sote-kehittämishankkeiden kanssa yhteistyössä perustason palveluiden (sote-keskusten) kehittämisen tukirakennetta vuosille 2023–2025. Kehittämisrakenteen mallintamisessa hoitotyön asiantuntija vastaa hoitotyön kehittämisestä yhdessä muun tiimin ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa.

Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta ja asiantuntemusta vammaistyöstä, hyvä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, verkostoyhteistyötaitoja ja organisointiosaamista, aktiivista ja kehittävää työotetta, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän laajaa tuntemusta sekä kokemusta ja asiantuntemusta haettavan tehtävän osalta. Katsomme eduksi aiemman kokemuksen kehittämistehtävissä toimimisesta.

MIELENTERVEYSTYÖN ASIANTUNTIJA (nuoret ja nuoret aikuiset)

Mielenterveystyön asiantuntijan tehtävänä on selvittää hanketiimin kanssa Lapin hyvinvointialueella nuorten ja nuorten aikuisten koronapandemian aiheuttamaa päihde- ja mielenterveyshäiriöiden hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan tilannekuvaa ja suunnitella hyvinvointialueen toimijoiden ja muiden sote-kehittämishankkeiden kanssa yhteistyössä perustason mielenterveyspalveluiden kehittämisen tukirakennetta vuosille 2023–2025. Kehittämisrakenteen mallintamisessa mielenterveystyön asiantuntija vastaa nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämisen suunnittelusta yhdessä muun tiimin ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa.

Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kokemusta ja asiantuntemusta nuorten mielenterveys- ja päihdetyöstä, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, verkostoyhteistyötaitoja ja organisointiosaamista, aktiivista ja kehittävää työotetta, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän laajaa tuntemusta sekä kokemusta ja asiantuntemusta haettavan tehtävän osalta. Katsomme eduksi aiemman kokemuksen kehittämistehtävissä toimimisesta.

HANKESUUNNITTELIJA

Hankesuunnittelija vastaa hanketyön yleisestä suunnittelusta, raportoinnista ja koordinoinnista. Työ sisältää erilaisten raporttien koostamista, aineistojen kokoamista ja analysointia, tilaisuuksien ja kokousten järjestämistä (ilmoittautumiset, tilavarukset, hanketyöntekijöiden matkustus/majoitusten järjestäminen). 

Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Eduksi katsotaan aiempi asiantuntija/suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toiminen.

VIESTINTÄKOORDINAATTORI

Viestintäkoordinaattori tehtäviin kuuluu hankeviestinnän hoitaminen (nettisivut, tiedotteet sekä viestintä yhteistyökumppaneille). Viestintää hoidetaan yhteistyössä muiden sote-hankkeiden kanssa.

Edellytämme soveltuvaa ylempää viestinnän korkeakoulututkintoa. Eduksi katsotaan kokemus tiedottamiseen ja viestintään liittyvistä suunnittelu- ja asiantuntijatehtävistä sekä riittävä tuntemus sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä.

SUUNNITTELIJA (OMAOLO)

Suunnittelija tukee Omaolon käyttöönottoa (oirearviot) ja käytön laajentamista (mm. hyvinvoinnin kokonaisuuksien käyttöönotto pitkäaikaissairauksien hoitoon) yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa. Tehtäviin sisältyy yhtenäisten toimintaprosessien mallintamista, palveluiden laajentamista sekä valtakunnalliseen yhteiskehittämiseen osallistumista Digifinlandin kanssa.

Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa. Eduksi katsotaan aiempi kehittämistehtävissä toimiminen, sähköisten asiointipalveluiden tuntemus ja käyttöönotto sekä riittävä tuntemus sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöstä.


Tehtäviin valittujen toiminta-aluetta on koko Lapin maakunta, ja jokaisen toimipiste sijaitsee/neuvotellaan maakunnan alueella. Tehtävien aloitusajankohta on neuvoteltavissa 1.6. tai 1.8. alkaen.

Hakemukset liitteineen, joita ei palauteta, osoitetaan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle. Hakemukset laaditaan sähköisesti niille tarkoitetun Webropol-lomakkeen kautta (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Hakuaika tehtäviin päättyy 27.05.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antavat:
Kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö (040 570 2844), Poske
Hankejohtaja Rea Karanta (040 646 3906), Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hanke
Asiantuntijalääkäri Ulla Ylläsjärvi (040 4895080), Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hanke