null VASA-hankkeen investoinnin 1 uusien työntekijöiden esittely

VASA-hankkeen investoinnin 1 uusien työntekijöiden esittely

VASA-hankkeen investoinnin 1 parissa on Poskella aloittanut elokuussa liuta uusia työntekijöitä, joiden osaamisella hanketta ryhdytään syksyn aikana työstämään.


Hankesuunnittelija Eeva Maijala on kasvatustieteiden maisteri ja pedagogisesti pätevä ammatillinen opettaja. Maijala on jo kokenut kehittämishanketyöntekijä, ja hän siirtyy suunnittelijan tehtäviin työllisyydenhoidon parista.


Hankeasiantuntijoiden värisuoran avaa hoitotyön asiantuntija Johanna Karjalainen, joka on sotealan moniosaajana työskennellyt useilla eri sektoreilla eri tehtävissä aina Etelä-Suomesta Lappiin asti. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut Karjalainen mainitsee opintojen avartaneen hänen ymmärrystään Lapin erityispiirteistä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjänä.


Vammaistyön asiantuntijana aloittaa sosionomi YAMK Marjo Häyry, jonka pätevyyteen kuuluu myös neuropsykiatrinen valmennus. Häyry on työskennellyt uransa erityistä tukea tarvitsevien ihmisten parissa eri tehtävissä, ja siirtyy Poskelle samankaltaisista asiantuntijatehtävistä.


Omaolo-palvelun suunnittelusta hankkeessa vastaa Tanja Gullsten. Sairaanhoitajaksi kouluttautunut ja ylempää ammattikorkeakoulututkintoa terveyspalveluiden johtamisessa ja kehittämisessä suorittava Gullsten on Omaolon veteraani sen entisenä Kittilän pääkäyttäjänä. Lisäksi hän on ollut mukana Kittilän avovastaanoton kehittämisessä.


Niin ikään sairaanhoitaja YAMK on myös päihdetyön asiantuntija Linda Jaako. Laajaa kokemusta perusterveydenhuollosta, päihdelaitoshoidosta ja työllisyyspalveluista kartuttanut Jaako on lisäksi koulutettu työkykykoordinaattori, ja hän on hankkinut kokemusta myös hoitotyön esihenkilötehtävistä.


Nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveysasiantuntija Anna Olsenin tähtäimessä ovat matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ja palveluiden saavutettavuuden parantaminen. Lyhyempien jonotusaikojen ja saavutettavampien palveluiden eteen urakoiva Olsen on pätevöitynyt sairaanhoitajaksi ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi.


Paletin täydentää asiantuntija Pilvi Vuomajoki, jonka erityinen vastuualue on saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden kehittäminen. Vuomajoen osaaminen perustuu saamelaisen kulttuurin pääaineesta hankittuun filosofian maisterin tutkintoon sekä sosionomin päteyyteen. 
 

Hankkeessa aloittaa lisäksi vielä 8.8. sosiaalihuollon asiantuntija Katriina Virta.

Klikkaamalla työntekijöiden nimiä pääset lukemaan heidän henkilökorttejaan, joista löytyvät jokaisen työntekijät yhteystiedot sekä yksityiskohtaisemmat kuvaukset heidän kokemuksestaan ja osaamisestaan.