null Terveydenhuollon potilaskertomuskirjaamisen nykytilan kartoitus on alkanut

Terveydenhuollon potilaskertomuskirjaamisen nykytilan kartoitus on alkanut

Sote-rakenneuudistus Lapissa –hankkeen yhtenä osatavoitteena on yhtenäistää terveydenhuollon kertomuskirjaamisen sekä käynnin tilastoinnin käytäntöjä Lapin maakunnan alueella. Ensimmäisenä tehtävänä on kertomuskirjaamisen ja tilastoinnin nykytilan kartoitus. Tämä työ on nyt käynnistetty kuntien ja kuntayhtymien potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille suunnatulla kyselyllä. Kyselyt sulkeutuvat 14.4.2021.

Perusterveydenhuollon kysely (linkki avautuu uuteen ikkunaan)
Suun terveydenhuollon kysely (linkki avautuu uuteen ikkunaan)
Lisäksi erikoissairaanhoidon kirjaamisesta ja tilastoinnista haastatellaan sairaanhoitopiirien pääkäyttäjiä.

Pääkäyttäjien kyselyllä saadaan tärkeää tietoa kuntien ja kuntayhtymien kirjaamisen ja tilastoinnin nykytilasta. Vastausten perusteella arvioidaan ne toimenpiteet ja kehittämiskohteet, jotka parhaiten yhdenmukaistavat terveydenhuollon potilaskirjaamisen ja tilastoinnin käytäntöjä Lapissa. Kyselyistä saadut tiedot analysoidaan hankkeessa ja ne käydään läpi yhteistyöverkostossa.

Olemme perustamassa monialaista yhteistyöverkostoa kirjaamisen kehittämiseksi terveydenhuollon ammattilaisten ja potilastietojärjestelmien pääkäyttäjien kesken. Tarkoituksena on yhdessä organisaatioiden osaajien kanssa viedä eteenpäin kirjaamisen ja tilastoinnin yhtenäistämistä alueellamme sekä suunnitella ja antaa tukea uusien toimintamallien käyttöönotoissa mm. yhteisten koulutuksien kautta. Toivommekin kunnista osallistumista tähän, jotta yhdessä saamme tehtyä ja vietyä työtä eteenpäin!

Yhteistyöverkostoon pääset ilmoittautumaan tästä. (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätietoja:
Anniina Rahkola, suunnittelija
etunimi.sukunimi@kolpene.fi
p. 040 485 4065