null Vierailut syrjäkylillä ja vanhustenhoidossa, opetusta neuvolaan ja kouluun – Lapin suun terveydenhuollon nykytilanteen kyselyissä korostui yhteistyö

Vierailut syrjäkylillä ja vanhustenhoidossa, opetusta neuvolaan ja kouluun – Lapin suun terveydenhuollon nykytilanteen kyselyissä korostui yhteistyö

Teimme maaliskuussa 2022 selvitykset Lapin alueen suun terveydenhuollon nykytilanteesta. Kyselyillä pyrimme selvittämään sekä henkilöstön että esihenkilötason näkemyksiä hoidon saatavuudesta ja erilaisista yhteistyörakenteista. Lisäksi tarkoituksena oli saada ideoita toiminnan kehittämiseen. Vastauksia on hyödynnetty Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen suunnittelussa ja hyödynnetään Lapin hyvinvointialueen suun terveydenhuollon yksiköiden kehittämisessä.

Kyselyssä suuhygienistin palveluiden saatavuus arvioitiin hammaslääkärin palveluita heikommaksi. Vastanneista suun terveyden ammattilaisista 32 % arvioi hammaslääkärin saatavuuden kunnassa heikoksi tai melko heikoksi ja 58 % hyväksi tai melko hyväksi. Suuhygienistin saatavuuden 54 % vastaajista arvioi heikoksi tai melko heikoksi ja 46 % hyväksi tai melko hyväksi.

 

Kunnan suuhygienistin palveluiden saatavuus

Piirakkadiagrammi, jossa kunnan suuhygienistin saatavuuden kuvasi hyväksi 14 %, melko hyväksi 32 %, melko heikoksi 35 % ja heikoksi 19 % vastaajista.                      

Kunnan hammaslääkärin palveluiden saatavuus

Piirakkadiagrammi, jossa kunnan hammaslääkärin saatavuuden kuvasi hyväksi 15 %, melko hyväksi 43 %, melko heikoksi 23 % ja heikoksi 19 % vastaajista.                                       

Palvelujen heikko saatavuus johtaa pitkiin jonoihin sekä kiireettömässä että kokonaishoidossa. Palvelujen järjestämisen haasteiksi nimettiin myös esimerkiksi pienet tilat, hoitohuoneiden tyhjäkäynti ja ylimääräiset työtehtävät, kuten toimistotyön ja ajanvarauksen hoitaminen kliinisen hoitotyön ohessa. Toisaalta henkilöstöpula vaikeuttaa toimintaa monessa kunnassa. Pulaa on kaikista terveydenhuollon ammattilaisista, erityisesti suuhygienisteistä ja hammashoitajista.

 

Ratkaisuja ja kehitysideoita

Kyselyyn vastaajilla oli järjestämishaasteisiin myös ratkaisuja ja kehitysideoita. Erityisesti toivottiin yhteistyötä ja yhtenäisiä linjauksia hyvinvointialueelle. Ehdotettiin yhteneviä yksilöllisiä hoitovälejä aikuisille, selkeitä linjauksia eri ikäryhmien hoitopoluille ja yhteistä ohjeistusta eri ikäryhmien terveydenedistämistilaisuuksiin. Myös sijaistaminen yli kuntarajojen, kuntien väliset koulutukset ja yhteistyö ja päivystys useamman kunnan kesken voisivat tukea hammashoitoloiden työtä.

Ehdotuksia, jotka liittyivät työn järjestämiseen Lapin hyvinvointialueella, tuli paljon. Yhteisen potilastietojärjestelmän kautta Lapissa voisi toimi yhteinen ajanvaraus. Toivottiin myös päivystyksen keskittämistä Rovaniemelle ja toisaalta erikoishammaslääkäripalveluiden tasapuolista järjestämistä ja tarpeenmukaista konsultaatiota kuntiin.

 

Terveyden edistäminen luo vahvan perustan suun terveydenhuollolle

Terveyden edistäminen nousi selvityksessä myös omaksi osa-alueeksi. Terveyden edistäminen luo vahvan perustan koko suun terveydenhuollolle, ja siihen panostamista toivottiin. Kyselyssä ehdotettiin suun terveyden edistämisen työryhmää, joka suunnittelee koko väestölle suunnattavaa terveyden edistämistä. Terveyden edistämisen ja omahoidon merkitystä tulisi markkinoida some-kanavat huomioiden, ja suun terveydenhuollon aloitteesta tulisi käydä enemmän julkista keskustelua suun terveyden edistämisestä. Toisaalta hoidon tulisi toimia sillä periaatteella, että potilas ja perhe saavat valmiudet ja osaamisen omahoitoon. Myös terveyden edistämisen teemapäivät esimerkiksi kouluille, varhaiskasvatukseen ja vanhuspalveluihin vahvistaisivat viestiä.

Moniammatillinen yhteistyö nostettiin myös terveyden edistämisen osaksi. Sosiaalitoimen kanssa toivottiin yhteistyötä ainakin päihdekuntoutujien, kehitysvammaisten ja paljon palveluja käyttävien kanssa. Neuvolayhteistyön kehittämistä ideoitiin yhteisten kokousten, neuvolaryhmien ohjaamisen ja neuvolan tiloissa toimivan hammashoitajan avulla. Avovastaanoton kanssa haluttaisiin huomioida ja tunnistaa paremmin suun terveydenhuolto diabeteksen ja muiden sairauksien hoidon yhteydessä. Lisäksi vastaajat ehdottivat jalkautumista kouluihin, esiopetukseen, järjestöjen ja kunnan järjestämiin tapahtumiin, ikäihmisten yksiköihin sekä syrjäkylille ikäihmisten koteihin ja kerhoihin.

 

Täältä näet esityksen keskeisistä tuloksista (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan).
 

Lisätietoja
Sanni Peteri
suun terveydenhuollon erityisasiantuntija
sanni.peteri@poske.fi
040 6796960