null Sote-järjestelmäkokonaisuuden valmistelu ja suunnitelmat etenevät

Sote-järjestelmäkokonaisuuden valmistelu ja suunnitelmat etenevät

Sote-järjestelmäkokonaisuuden tavoitteena on, että alueella on käytössä yhteentoimiva ekosysteemi mukaan lukien asiakas- ja potilastietojärjestelmät, sähköisen asioinnin ratkaisut, yhteinen toiminnanohjaus ja tietovarasto. Kokonaisuuden suunnittelun tueksi ollaan hankkimassa asiantuntipalveluita siihen, että Lapin alueella on tiekartta ja suunnitelma konkreettisista toimenpiteistä, joilla taataan hallittu muutos nykyjärjestelmistä (huomioiden myös toimialariippumattomat järjestelmät) kohti uutta sote-järjestelmäkokonaisuuden ekosysteemiä.

Sosiaalihuollon järjestelmän määrittelyä ja hankinnan valmistelutyötä tehdään UNA-yhteistyönä. Vaatimusmäärittelytyö käynnistyy 21.4. viiden erilaisen asiakasprosessien validoinneilla ja niiden tarkennuksilla. Työpajoihin ilmoittautui Lapin alueelta ilahduttavan runsaasti edustajia sekä sosiaali- että terveydenhuollosta ja eri organisaatioista. Asia nähdään siis tärkeänä. 

  • Projektipäällikkönä toimii erityisasiantuntija Nina Peronius LapIT:ltä
  • Projektin ylemmän tason ohjauksen johtoryhmään on nimetty järjestelmäpäällikkö Anne-Lea Heikkinen Rovaniemeltä ja hänen varalle perusturvajohtaja Leena Karjalainen Torniosta. 
  • Projektin ohjauksen ja seuraamisen käynnistämisen ohjausryhmässä ovat projektipäällikkö Sirpa Hakamaa Lapin sote-rakenneuudistus -hankkeesta ja hänen varalla Nina Peronius.

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän määrittelytyön tulokset valmistuvat lokakuun 2021 loppuun mennessä. Asiakastietojärjestelmän kilpailutus toteutetaan määrittelytyön jälkeen erikseen sovitussa konsortiossa.

Rakenneuudistushankkeen yhtenä tavoitteena on tukea organisaatioiden käytössä olevien ydintietojärjestelmien yhdenmukaisten ominaisuuksien käyttöönottoa. Osa Pegasosta ja ProConsonaa käyttävistä organisaatioista on lähdössä päivittämään järjestelmiään OMNI360-ratkaisuksi. Muiden organisaatioiden kanssa selvitetään uudelleen kevään aikana mahdollisuudet yhdenmukaistaa järjestelmäominaisuuksia ja kohdentaa hankkeen tukea tarvittaviin toimenpiteisiin. 


Lisätietoja:

Sirpa Hakamaa, projektipäällikkö
sirpa.hakamaa@kolpene.fi

Salla Hautajärvi, suunnittelija
salla.hautajarvi@salla.fi