Tapahtumat

Tästä löydät Posken ja yhteistyökumppaneiden järjestämiä tapahtumia.

null Työpaja 1a - Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän hankinnan määrittely

Työpaja 1a - Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän hankinnan määrittely

Alkaa: 21.04.2021 klo 8.30

Päättyy: 21.04.2021 klo 12.00

Paikka:
Teams

Työpajojen tarkoituksena on varmistaa ammattilaisten kanssa, että Kaari-hankkeessa aiemmin tuotetut sosiaali- ja terveydenhuollon laajat asiakas- sekä palvelukohtaiset prosessit, käyttötapaukset ja toiminnalliset vaatimukset ovat ajantasaiset tulevia hyvinvointialueita ja mahdollisia järjestelmähankintoja varten. 

Organisaatioita on pyydetty nimeämään edustajan/edustajat määrittelytyöpajoihin. Teams-linkki ja materiaalit lähetetään nimetyille henkilöille.

Laaja asiakasprosessi: Perhe Espoolainen - Lastensuojelu

  • sosiaalityöntekijä (SHL 42§ erityistä tukea tarvitsevalle)
  • sos.tt / sos.ohjaaja omatyöntekijä
  • sos.ohjaaja perhetyö, sosiaalipäivystys
  • sosiaalityöntekijät: aikuissosiaalityö, sosiaalipäivystys, lastensuojelu
  • turvakoti
  • lääkärit: koulu, mielenterveyspalvelut, päihdeklinikka
  • neuvolan terveydenhoitaja
  • päihdetyöntekijä
  • päivähoito

Toinen samansisältöinen työpaja 11.5. klo 8.30 - 12.00.

Lisätietoja: nina.peronius@lapit.fi