null Sosiaalihuollon ammattilaisselvityksen eteneminen

Sosiaalihuollon ammattilaisselvityksen eteneminen

Posken toteuttamaan sosiaalihuollon korkeakoulutettuja ammattilaisia koskevaan selvityksen vastausaikaa on jatkettu joulukuun ajan. Tähän mennessä (21.12.2021) vastauksia on kertynyt yhteensä 68 kpl. Useammasta organisaatiosta on saatu tulosyksikkökohtaisia vastauksia. Kiitos kaikille vastaajille!

Osa vastauksista vielä puuttuu. Vastauksia on pyydetty kuntaorganisaatioista (sote- ja sivistyspalvelut), sote-kuntayhtymistä ja sairaanhoitopiireistä. Luotettavan tilannekuvan saamiseksi on välttämätöntä, että saamme kattavan vastauksen jokaisesta organisaatiosta, joka tuottaa sosiaalihuollon palveluita. Puuttuvien vastausten osalta organisaatioihin ollaan yhteydessä tarvittaessa vielä tammikuun aikana.

Lisätietoja:

Sanna-Liisa Liikanen, sanna-liisa.liikanen@oamk.fi
Maija Hiltula, maija.hiltula@poske.fi